HemVårdgivareBlanketter

Blanketter

Alla blanketter finns i pdf-format och går att fylla i direkt på datorn. Spara ner blanketten på din dator och öppna den sedan i din pdf-läsare innan du börjar fylla i den. Skriv sedan ut blanketten, skriv under och skicka in till oss via vanlig post på:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Invaliditetsintyg

Observera att patienten först gör en skadeanmälan till Löf, och att Löf sedan begär in invaliditetsintyg vid behov. Intyget ska inte skickas in om Löf inte begärt in det. Kom ihåg att ladda hem en ny blankett från vår hemsida varje gång du ska fylla i ett intyg för att säkerställa att du har den senaste versionen av blanketten.

För läkare och tandläkare som ska avrapportera kvarstående besvär:

Invaliditetsintyg (pdf)

Handskada – invaliditetsintyg (pdf)

Ögonskada – invaliditetsintyg (pdf)

Läkarutlåtande och tandläkarutlåtande

Observera att patienten först gör en skadeanmälan till Löf, och att Löf sedan begär in läkarutlåtande/tandläkarutlåtande vid behov. Utlåtandet ska inte skickas in om Löf inte begärt in det. Kom ihåg att ladda hem en ny blankett från vår hemsida varje gång du ska fylla i ett utlåtande för att säkerställa att du har den senaste versionen av blanketten.

Utlåtande om anmäld skada (för läkare/tandläkare):

Läkarutlåtande (pdf)

Tandläkarutlåtande (pdf)

Läs mer om hur du fyller i ett utlåtande.

Problem att fylla i blanketterna?

Om du har problem med att öppna eller ladda ner blanketten bör du se till att du har den senaste versionen av webbläsare installerad.

Om du har problem att fylla i blanketten på datorn bör du kontrollera att du har senaste versionen av Acrobat Reader installerad. Ladda ner Acrobat Reader här.