HemVårdgivareLöfs portal för digital rekvirering

Löfs portal för digital rekvirering

Löfs egenutvecklade portal för digital rekvirering kallas Ljus och gör det möjligt för regionernas vårdgivare att skicka över medicinska handlingar helt digitalt till Löf. Syftet med Ljus är att förenkla hanteringen av rekvireringar samt minska handläggningstiderna inom Löf.

Digital rekvirering av journaler

Om projektet Ljus

Under 2019 gjordes en juridisk utredning om vi kunde hantera rekvireringar digitalt. Lärdomar visade att vi kunde både hantera det effektivare och säkrare digitalt än dagens lösning. Projektet Ljus startade våren 2020 med ambitionen att skapa en teknikoberoende lösning för vården svara på våra beställningar av medicinsk utredning.

Sedan september 2022 har vi haft kunder i vår digitala portal Ljus. Vi började långsamt med små verksamheter och har nu både små och stora aktörer i Ljus. Under våren 2024 har vi drygt 130 verksamheter i portalen och välkomnar fler att ansluta.

Läs mer om hur vår portal fungerar

Trygg och användarvänlig portal

  • Portalen är externt säkerhetsgranskad och pen-testad. Flera regioner har utvärderat Ljus i sina egna säkerhetsråd.
  • Portalen använder SITHS som en säker och bekant inloggningsmetod.
  • När medicinska handlingar blivit uppladdade i portalen, är Löf ansvariga för dem och dokumenten hamnar direkt in till en säker filarea innanför Löfs brandväggar.

Vad händer nu?

  • Löf arbetar aktivt med att aktivera fler användare, framförallt journal- och bildarkiv samt sjukhus i Ljus.
  • Vi samlar lärdomarna och förbättrar plattformen kontinuerligt.
  • Vi har nyligen lanserat möjligheten att ta emot röntgenbilder paketerat i zip-filer genom Ljus och förbereder även en upphandling för en ännu effektivare hantering av röntgenbilder.

Se vanliga frågor och svar om Ljus

Se demofilmer om Ljus