HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbetePRISS

PRISS

Röntgenbild av knäprotes

PRISS – ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas

PRISS pågick mellan 2009-2013 och syftet med projektet var att minska den reala infektionsfrekvensen vid elektiva protesoperationer med minst 50 %. 72 ortopediska enheter deltog i projektet. Projektet resulterade bland annat i fyra expertgruppsdokument med bästa praxis inom fyra viktiga områden. Läs mer under Rekommendationer.

Under 2022 kommer projektet att fortsätta, dels med att bidra till att ta fram pålitliga nationella siffror över förekomsten av ledprotesrelaterad infektion, men också med att ta reda på vad som kan göras för att ytterligare få ner frekvensen.

Projektet PRISS genomförs i samverkan mellan:

Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkarföreningen, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, Sektionen för Ortoped-kirurgisk rehabilitering inom Fysioterapeuterna, Riksföreningen för operationssjukvård, Svensk Förening för Vårdhygien, Svensk förening för Anestesi och Intensivvård, Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Löf.
Länkar

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: priss@lof.se

Loggor PRISS