HemPatientsäkerhetVåra projektPRISSRekommendationer

Rekommendationer

PRISS

Expertgruppsdokumenten revideras fortlöpande, och gäller efter revision tills vidare. De kan dock komma att ändras tidigare om ny kunskap tillkommer.

Riskfaktorer samt optimering (pdf)

Profylaktiskt antibiotikum (pdf)

Uppföljning och infektionsregistrering (pdf)

Optimal operationsmiljö (pdf)

Säkerställd renhet i vårdens lokaler

Ett samarbetet mellan R³nordic och Löf rörande renhet inom sjukvården, har under hösten 2021 resulterat i följande dokument, som fokuserar på renhet inom vård med avseende på lokaler och tekniska system, och från projektidé till lokaler i drift:

Säkerställd renhet i vårdens lokaler (pdf)