ANMÄL EN SKADA

Den som drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Den som vårdats inom regionfinansierad vård gör en skadeanmälan till Löf.

Du kan anmäla en skada som drabbat dig själv eller någon annan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan behöver du ha sökt vård för dina besvär och besvären måste finnas dokumenterade.

Läs mer

Jag vill anmäla en skada som drabbat mig själv.

Läs mer

Jag vill anmäla en skada som drabbat mitt barn. I min roll som vårdnadshavare/förälder vill jag göra en anmälan.

Läs mer

Jag vill anmäla en skada som drabbat någon annan. I min roll som ombud vill jag göra en anmälan.

Läs mer

I min roll som dödsbodelägare vill jag göra en anmälan.

Läs mer

När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att utreda ditt ärende.

Läs mer
Män som promenerar i en park

Lag och villkor

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av en undvikbar skada i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning. För den som vårdas inom regionfinansierad sjuk- och tandvård finns en patientförsäkring hos oss. Vi försäkrar cirka 90 % av Sveriges vårdgivare och den som är patient är automatiskt försäkrad via sin vårdgivare. Läs mer om lag och villkor.

Läs mer
Kvinna med barnvagn

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat en del vanliga frågor och svar som t.ex. Vad är Löf? Vad är en patientskada? Behöver jag skicka in mina journaler? Vad gör jag om jag inte blir nöjd?

Läs mer

Andelen undvikbara skador minskar i svensk sjukvård, det konstaterar Löf i sin årliga nationella skaderapport. Enligt försäkringsbolagets analys har minskningen skett inom ett flertal olika vårdområden, bland annat i förlossningsvård. Rapporten visar samtidigt att antalet anmälningar till Löf ökar. – Det vi nu ser är resultatet av det breda patientsäkerhetsarbete som bedrivits inom svensk sjukvård […]

Läs mer

Pressmeddelande: För andra året i rad har Löf blivit utsett till ett av Sveriges friskaste företag. Det står klart efter att hälsoföretaget Feelgood, som arrangerar tävlingen, idag presenterat vinnarna. Löf tog hem tredjeplatsen i årets upplaga. – För andra året i rad har vi blivit utsedda till ett av Sveriges friskaste företag. Friska medarbetare är […]

Läs mer

Idag presenterade Löf sin årsredovisning för 2022. Försäkringsbolaget redovisar ett starkt resultat främst till följd av en låg avsättningsutveckling. Samtidigt som både antalet skadeanmälningar och digitala kunder ökade under förra året. Totalresultatet före bokslutsdispositioner och skatteeffekter i Löfs årsredovisning uppgick för 2022 till 642 miljoner kronor (293 mkr under 2021). Detta samtidigt som försäkringsbolaget ökade […]

Läs mer