ANMÄL EN SKADA

Den som drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Den som vårdats inom regionfinansierad vård gör en skadeanmälan till Löf.

Du kan anmäla en skada som drabbat dig själv eller någon annan.

Vi ser för närvarande ett ökat antal skadeanmälningar med anledning av besvär till följd av vaccination. För att vi ska kunna utreda din anmälan behöver du ha sökt vård för dina besvär och besvären måste finnas dokumenterade.

Läs mer

Jag vill anmäla en skada som drabbat mig själv.

Läs mer

Jag vill anmäla en skada som drabbat mitt barn. I min roll som vårdnadshavare/förälder vill jag göra en anmälan.

Läs mer

Jag vill anmäla en skada som drabbat någon annan. I min roll som ombud vill jag göra en anmälan.

Läs mer

I min roll som dödsbodelägare vill jag göra en anmälan.

Läs mer

När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att utreda ditt ärende.

Läs mer
Män som promenerar i en park

Lag och villkor

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av en undvikbar skada i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning. För den som vårdas inom regionfinansierad sjuk- och tandvård finns en patientförsäkring hos oss. Vi försäkrar cirka 90 % av Sveriges vårdgivare och den som är patient är automatiskt försäkrad via sin vårdgivare. Läs mer om lag och villkor.

Läs mer
Kvinna med barnvagn

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat en del vanliga frågor och svar som t.ex. Vad är Löf? Vad är en patientskada? Behöver jag skicka in mina journaler? Vad gör jag om jag inte blir nöjd?

Läs mer

Från och med lördag 28 januari kl. 06.00 till och med måndag 30 januari kl. 09.00 ligger vår webbtjänst Mina sidor och den digitala skadeanmälan nere på grund av tekniska uppdateringar.

Läs mer

Från den 21 november 2022 till den 31 mars 2023 är våra ordinarie telefontider, helgfria vardagar kl. 9.00 – 15.00.

Läs mer

Vi ser för närvarande ett ökat antal skadeanmälningar med anledning av besvär till följd av vaccination. För att vi ska kunna utreda din anmälan behöver du ha sökt vård för dina besvär och besvären måste finnas dokumenterade. För att kunna utreda om rätt till ersättning föreligger begär vi in journaler och andra medicinska handlingar från […]

Läs mer