HemPatientsäkerhetSkadestatistik

Skadestatistik

Vi publicerar skadestatistik (för hela Sverige och uppdelat per region) på vår hemsida varje år i februari/mars.

Vårdgivare kan för utvecklingsarbete (kvalitet och säkerhet) få ta del av samlad skadestatistik. Förfrågan ställs per e-post till pelle.gustafson@lof.se

Skadestatistiken för helåret 2023

Andelen undvikbara skador minskar i svensk sjukvård, det konstaterar Löf i sin årliga nationella skaderapport. Enligt Löfs analys har minskningen skett inom ett flertal olika vårdområden, bland annat i förlossningsvård.

Rapporten pekar ut ett flertal olika vårdområden där patientsäkerhetsarbetet bidragit till att minska antalet undvikbara skador. Områden som exempelvis vårdrelaterade infektioner, skador inom förlossningsvård och ledproteskirurgi. Löfs rapport bygger både på försäkringsbolagets egen skadestatistik, men också på underlag från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och nationella kvalitetsregister.

Samtidigt som patientsäkerhetsarbetet bidrar till att minska andelen undvikbara skador, visar rapporten från Löf att antalet anmälningar fortsätter att öka. Totalt tog försäkringsbolaget emot 21 700 anmälningar under 2023, en ökning med sex procent jämfört med året dessförinnan.