HemPatientsäkerhetSkadestatistik

Skadestatistik

Vi publicerar skadestatistik (för hela Sverige och uppdelat per region) på vår hemsida varje år i februari/mars.

Vårdgivare kan för utvecklingsarbete (kvalitet och säkerhet) få ta del av samlad skadestatistik. Förfrågan ställs per e-post till pelle.gustafson@lof.se

Anmälningar till Löf under 2022

År 2022 tog Löf emot nästan 20 500 anmälningar. Det är en ökning med 9,5 % jämfört med 2021.

Löf bedömer att ökningen av antalet skadeanmälningar under 2022 har flera orsaker. I grunden ligger en kontinuerlig ökning främst beroende på att vi blir allt fler invånare i Sverige och att allt mer sjukvård genomförs. Dessutom har flera verksamheter, framför allt planerad ortopedi och kirurgi, återupptagit normal verksamhet efter covid-19-pandemin. Direkt covid-19-relaterade nya anmälningar har avtagit, men Löf har under 2022 tagit emot cirka 900 anmälningar rörande skulderbesvär efter vaccination mot covid-19 vilket tydligt påverkar siffrorna för 2022.

Skador inom ortopedi, distriktsvård, tandvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls oftast till Löf. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation eller behandling. En annan vanlig skadetyp är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

I cirka 38 % av de ärenden som beslutades under 2022 erhöll patienten ersättning. Det ökade antalet anmälningar har ingen motsvarighet i ett ökat antal ersatta skador, som nationellt ligger på en konstant eller svagt sjunkande nivå i förhållande till mängden utförd sjuk- och tandvård.

Under 2022 betalades 525 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet.

Skadestatistik från Löf 2022 – Hela Sverige (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Uppdelat per region