HemPatientsäkerhetSkadestatistik

Skadestatistik

Vi publicerar skadestatistik (för hela Sverige och uppdelat per region) på vår hemsida varje år i februari/mars. Vårdgivare kan för utvecklingsarbete (kvalitet och säkerhet) få ta del av samlad skadestatistik.

Förfrågan ställs per e-post till pelle.gustafson@lof.se

Anmälningar till Löf under 2021

År 2021 tog Löf emot cirka 18 700 anmälningar. Det är en ökning med 7,5 % jämfört med 2020.

Löf bedömer att ökningen av antalet skadeanmälningar under 2021 jämfört med 2020 är en effekt av att covid-19-pandemin påverkade vården främst under 2020. Färre inställda operationer och återgången av övrig vård har bidragit till att fler människor fått vård, vilket i sin tur kan vara en anledning till att fler skickat in skadeanmälningar under 2021.

Löf har under 2021 tagit emot cirka 350 anmälningar som på något sätt är knutna till covid-19, vilket kan jämföras med de närmare 100 anmälningarna under 2020.

Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls oftast till Löf. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation eller behandling. En annan vanlig skadetyp är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

I cirka 43 % av de ärenden som beslutades under 2021 erhöll patienten ersättning.

Under 2021 betalades drygt 601 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet.

Statistik 2021 – Hela Sverige (pdf)

Skadestatistik, antalet anmälningar per region 2021


Pelle Gustafson, chefläkare Löf
telefon: 08-551 010 94, e-post: pelle.gustafson@lof.se