HemPatientsäkerhetSkadestatistik

Skadestatistik

Vi publicerar skadestatistik (för hela Sverige och uppdelat per region) på vår hemsida varje år i februari. Vårdgivare kan för utvecklingsarbete (kvalitet och säkerhet) få ta del av samlad skadestatistik.

Förfrågan ställs per e-post till pelle.gustafson@lof.se

Anmälningar till Löf under 2020

År 2020 tog Löf emot cirka 17 400 anmälningar. Det är en minskning med cirka 3 % jämfört med 2019.

För första gången på över 10 år är antalet anmälningar färre än föregående år. Nedgången kan mestadels förklaras av covid-19-pandemin, och den neddragning av planerad vård och operationer som denna medfört. Enbart anmälningar från ortopedi, kirurgi och öron-näs-halssjukvård, tre områden som kraftigt reducerat sin planerade verksamhet under 2020, är cirka 700 färre 2020 jämfört med 2019.

Löf har under 2020 tagit emot cirka 100 anmälningar som på något sätt är knutna till covid-19. Cirka hälften av dessa rör skador under vård för covid-19 och resten konsekvenser av uppskjuten vård. Observera att det endast är regionfinansierad vård som kan anmälas till Löf. Kommunal vård omfattas inte av Löfs försäkring.

Hur framtida utveckling av anmälningar till Löf kommer att se ut går idag inte att bedöma.

Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls oftast till Löf. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation eller behandling. En annan vanlig skadetyp är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

I cirka 43 % av de ärenden som beslutades under 2020 erhöll patienten ersättning.

Under 2020 betalades drygt 624 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet.

Statistik 2020 – Hela Sverige (pdf)

​Skadestatistik per region 2020


Helena Olsson, kommunikationschef Löf
telefon: 08-551 011 75, e-post: helena.olsson@lof.se

Pelle Gustafson, chefläkare Löf
telefon: 08-551 010 94, e-post: pelle.gustafson@lof.se