HemPatientsäkerhetSkadestatistikAntalet anmälningar per region

Antalet anmälningar per region

Här är det material som vi skickar ut till regionerna.

Skadestatistik per region 2023 i pdf-format:

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Blekinge (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Dalarna (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Gotland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Gävleborg (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Halland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Jämtland Härjedalen (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Jönköping (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Kalmar (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Kronoberg (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Norrbotten (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Skåne (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Stockholm (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Södermanland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Uppsala (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Värmland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Västerbotten (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Västernorrland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Västmanland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Örebro (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Region Östergötland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023 – Västra Götalandsregionen (pdf)

Skadestatistik från Löf 2023- Hela Sverige (pdf)


Om ni har frågor angående någon av regionernas skadestatistik ber vi att ni kontaktar respektive region.

Kontaktuppgifter till regionerna finns på SKR:s hemsida.