HemPatientsäkerhetSkadestatistikAntalet anmälningar per region

Antalet anmälningar per region

Här är det material som vi skickar ut till regionerna.

Skadestatistik per region 2022 i pdf-format:

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Blekinge (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Dalarna (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Gotland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Gävleborg (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Halland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Jämtland Härjedalen (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Jönköpings län (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Kalmar län (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Kronoberg (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Norrbotten (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Skåne (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Stockholm (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Sörmland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Uppsala (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Värmland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Västerbotten (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Västernorrland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Västmanland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Örebro län (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Region Östergötland (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Västra Götalandsregionen (pdf)

Skadestatistik från Löf 2022 – Hela Sverige (pdf)


Om ni har frågor angående någon av regionernas skadestatistik ber vi att ni kontaktar respektive region.

Kontaktuppgifter till regionerna finns på SKR:s hemsida.