HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteIndivider med riskbeteende

Individer med riskbeteende

Då en medarbetare i vården uppvisar ett beteende som kan utgöra en risk för patientsäkerheten startar en process, som innehåller flera olika delar och som kan vara komplex. Nätverket Sveriges chefläkare har tillsammans med Nätverket Sveriges chefsjuksköterskor och Riksföreningen MAS/MAR tagit fram ett material (dokumentet ”Individer med riskbeteende” samt fyra filmer med tillhörande presentationer kopplade till dokumentet) som stöd till vårdgivare för att underlätta denna process. Materialet riktas till verksamhets- och vårdenhetschefer samt till chefläkare.

Filmmoduler

Hantering av riskbeteende hos legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, del 1

Hantering av riskbeteende hos legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, del 2

Riskbeteende hos legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal – missbruk

Riskbeteende hos legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal – grov oskicklighet

Tillhörande presentationer: