PATIENTSÄKERHET

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Vi verkar genom att stödja våra ägare, regionerna, samt professionella organisationer i deras pågående patientsäkerhetsarbete.

Läs också om de patientsäkerhetsprojekt som vi är med och driver tillsammans med svensk sjukvård.

Vi arbetar med patientsäkerhet av etiska och humanitära skäl. Det är inte acceptabelt att patienter skadas i vården om detta är undvikbart

Läs mer

Läs om de patientsäkerhetsprojekt som vi är med och driver tillsammans med svensk sjukvård

Läs mer

Vi publicerar skadestatistik på vår hemsida en gång per år. Uppdelat på hela Sverige och per region.

Läs mer
Man på bår som rullas iväg av ambulanspersonal

Nationella rekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma – Säker Traumavård

Syftet med projekt Säker Traumavård är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter.

Tillsammans med samtliga svenska professionella föreningar inom området traumatologi har nationella rekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma tagits fram. De tidigare rekommendationerna från 2019 är nu (2022) reviderade och kompletterade med prehospitala rekommendationer för barn och äldre, samt för handläggning på sjukhus och vid interhospitala transporter.

Under hösten 2022 skickas material ut till akutmottagningar och ambulansverksamhet i hela Sverige.

Läs mer
Tre kirurger vid operationsbord

Behandlingsrekommendationer för den sköra äldre patienten vid akut laparotomi – Säker Bukkirurgi

Syftet med projekt Säker Bukkirurgi är att halvera risken för vårdskada och komplikation vid bukkirurgi.

Hösten 2022 publicerades Behandlingsrekommendationer för den sköra äldre patienten vid akut laparotomi. Dessa beskriver bästa praxis vid omhändertagande av den sköra äldre patienten då akut laparotomi kan vara aktuell, men kan användas även i andra situationer då sköra äldre opereras.

Läs mer

Med start klockan 23:00 den 16 september och fram till klockan 05:00 den 17 september pågår ett planerat underhållsarbete inom Löfs skadehanteringssystem. Arbetet kan komma att påverka registreringen av nya skadeanmälningar. Löf uppmanar sina kunder att avvakta med att registrera nya skadeanmälningar tills efter att det planerade underhållsarbetet är genomfört.

Läs mer

Pressmeddelande: För andra året i rad har Löf blivit utsett till ett av Sveriges friskaste företag. Det står klart efter att hälsoföretaget Feelgood, som arrangerar tävlingen, idag presenterat vinnarna. Löf tog hem tredjeplatsen i årets upplaga. – För andra året i rad har vi blivit utsedda till ett av Sveriges friskaste företag. Friska medarbetare är […]

Läs mer

Idag presenterade Löf sin årsredovisning för 2022. Försäkringsbolaget redovisar ett starkt resultat främst till följd av en låg avsättningsutveckling. Samtidigt som både antalet skadeanmälningar och digitala kunder ökade under förra året. Totalresultatet före bokslutsdispositioner och skatteeffekter i Löfs årsredovisning uppgick för 2022 till 642 miljoner kronor (293 mkr under 2021). Detta samtidigt som försäkringsbolaget ökade […]

Läs mer