PATIENTSÄKERHET

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Vi verkar genom att stödja våra ägare, regionerna, samt professionella organisationer i deras pågående patientsäkerhetsarbete.

Läs också om de patientsäkerhetsprojekt som vi är med och driver tillsammans med svensk sjukvård.

Vi arbetar med patientsäkerhet av etiska och humanitära skäl. Det är inte acceptabelt att patienter skadas i vården om detta är undvikbart

Läs mer

Läs om de patientsäkerhetsprojekt som vi är med och driver tillsammans med svensk sjukvård

Läs mer

Vi publicerar skadestatistik på vår hemsida en gång per år. Uppdelat på hela Sverige och per region.

Läs mer
Man i röntgenapparat

Säker Traumavård

Syftet med projektet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter.

Nu har vi publicerat slutrapporten, Säker Traumavård 2014-2020, samt ett antal rekommendationer.

Läs mer
Kvinna med barn

PEWS

Under hösten 2020 lanserades Swe-PEWS, avsett att vara ett ”tidig varningssystem” för barn och ungdomar upp till 18 år. Materialet är helt nyframtaget och avsett att skapa ett motsvarande system som för vuxna och gravida och kunna användas främst inom barn- och ungdomssjukvård, men också på övriga vårdenheter där barn och ungdomar vårdas. Materialet har stora likheter med NEWS2, men är fristående från vuxenversionerna.

Läs mer
Blodtrycksmätare

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Läs mer

Löf har publicerat en upphandling av medicinska rådgivare. Upphandlingen gäller följande områden: Neonatologi Obstetrik Onkologi Ögon. Sista dag att lämna anbud är 2022-01-10. Läs mer om vår upphandling

Läs mer

– Vi är mycket glada över att från 1 oktober 2021 kunna anställa Marita Danielsson som chefsjuksköterska och biträdande chef över Löfs skadeförebyggande avdelning, säger Jesper Andersson, vd för Löf. – Tjänsten är nyinrättad för att kunna ytterligare stärka Löfs skadeförebyggande arbete, främst inom kvalitet och säkerhet i omvårdnad, säger Pelle Gustafson, chefläkare på Löf. […]

Läs mer

Pressmeddelande: På Löfs bolagsstämma den 26 maj 2021 valdes Barbro Naroskyin till ny ordförande i Löfs styrelse. Två nya medlemmar valdes också in i styrelsen. Jag är mycket glad att få ta över ordförandeskapet i Löfs styrelse efter avgående Jerker Swanstein. Löf är inne i en intensiv fas med utveckling och kundfokus och det ska […]

Läs mer