HemPatientAnmäl en skadaOmbud

Ombud

Om någon drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan hen ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Om du som ombud ska anmäla en skada som drabbat någon annan kan du fylla i en anmälan här på vår hemsida som du sedan skickar in till oss via post. Du behöver också fylla i en fullmakt för ombud och bifoga anmälan. Du kan inte anmäla en skada som gäller någon annan digitalt med din egna e-legitimation.

I min roll som ombud vill jag anmäla en skada

Vid en skadeanmälan från ett ombud ska följande skickas med:

  • skadeanmälan med skadelidandes personnummer
  • ombudsfullmakt (om fullmakten inte skickas med kan vi inte hantera ärendet).

Ladda ner en fullmakt för ombud (pdf)

Fyll i en skadeanmälan här på hemsidan som du sedan skriver ut och skickar via post

När du fyllt i blanketterna skriver du ut dem, skriver under och skickar till:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Observera att en skadeanmälan som är komplett ifylld underlättar vår handläggning. Fyll därför i alla uppgifter som efterfrågas. Du behöver inte skicka in några journaler själv. När vi påbörjar utredningen begär vi in journaler och andra medicinska handlingar från de vårdgivare som är aktuella.

För dig som laddar ner en pdf-blankett

Spara gärna ner blanketten på din dator och öppna den sedan i din pdf-läsare innan du börjar fylla i den.

Om du har problem med att öppna eller ladda ner en blankett bör du se till att du har den senaste versionen av webbläsare installerad, exempelvis Google chrome. Om du har problem att fylla i blanketterna på datorn bör du kontrollera att du har senaste versionen av acrobat reader installerad. Acrobat reader kan du hämta hem här.

Fler frågor?

Vi kan inte ta emot en skadeanmälan via e-post eller telefon, men om du har några frågor eller vill beställa hem en blankett är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på info@lof.se, telefon: 08-551 010 00.