HemPatientAnmäl en skadaOmbud

Ombud

Om någon drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan hen ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Om du som ombud ska anmäla en skada som drabbat någon annan fyller du i en anmälan här på vår hemsida, som du sedan skickar in till oss via post. Utöver själva skadeanmälan behöver du också fylla i och bifoga en ombudsfullmakt i samma försändelse. Tänk på att du inte kan anmäla en skada, som gäller någon annan, digitalt och via din egna e-legitimation.

I min roll som ombud

Vid en skadeanmälan från ett ombud ska följande två handlingar skickas med:

Fyll i en skadeanmälan här på hemsidan – tänk på att du också behöver skriva ut och skicka in den via post

När du fyllt i blanketterna skriver du ut dem, skriver under och skickar till:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Observera att en komplett ifylld skadeanmälan underlättar hanteringen av din skadeanmälan, tänk därför på att fylla i alla uppgifter som efterfrågas. Du behöver inte skicka in några journaler själv.

För dig som laddar ner en pdf-blankett

Spara gärna ner blanketten på din dator och öppna den sedan i din pdf-läsare innan du börjar fylla i den.

Om du har problem med att öppna eller ladda ner en blankett bör du se till att du har den senaste versionen av webbläsare installerad, exempelvis Google chrome. Om du har problem att fylla i blanketterna på datorn bör du kontrollera att du har senaste versionen av Adobe Acrobat Reader installerad. Acrobat Reader kan du hämta hem här.

Fler frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på info@lof.se eller 08-551 010 00. Vi tar dessvärre inte emot några skadeanmälningar via e-post eller telefon.