HemPatientAnmäl en skadaOmbud

Ombud

Om någon drabbas av en skada i samband med regionfinansierad hälso-, sjuk- eller tandvård kan den ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

En skadeanmälan som gäller någon annan än dig själv kan inte göras digitalt. Om du som ombud ska anmäla en skada som drabbat någon annan fyller du i en anmälan som du sedan skickar in till oss via post.

Vid en skadeanmälan från ett ombud ska följande två handlingar skickas med:

  • skadeanmälan – med den skadelidandes personnummer
  • ombudsfullmakt

Fyll i en skadeanmälan här

Ladda ner en fullmakt för ombud här (pdf)

Observera att en skadeanmälan som är komplett ifylld underlättar vår handläggning. Fyll därför i alla uppgifter som efterfrågas.

För att vi ska kunna utreda en anmälan behöver man ha sökt vård för besvären och besvären måste finnas dokumenterade hos en vårdgivare. Du behöver inte skicka in några journaler. När vi påbörjar utredningen begär vi in journaler och andra medicinska handlingar från de vårdgivare som är aktuella.

När du fyllt i blanketterna skriver du ut dem, skriver under och skickar till:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Problem att fylla i blanketterna?

Om du har problem med att öppna eller ladda ner blanketter bör du se till att du har den senaste versionen av din webbläsare installerad. Om du har problem att fylla i blanketten på datorn bör du kontrollera att du har senaste versionen av Acrobat Reader installerad. Acrobat Reader kan du hämta hem här.

Vill du veta mer?

Vi kan inte ta emot en skadeanmälan via e-post eller telefon, men om du har några frågor är du välkommen att höra av dig på telefon: 08-551 010 00 eller info@lof.se