En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Anmäl en skada

Start

2019-11-05

Vi söker Medicinska rådgivare

Nu gör vi en kompletterande upphandling av medicinska rådgivare, inom vissa medicinska områden.
Sista dag att lämna anbud är den 9 januari alternativt 31 januari 2020.

Läs mer

Så hanteras ditt ärende

Läs mer

FAQ

underline white

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

underline white

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.

underline white