En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård finns Löf.

Anmäl en skada

Start

2018-05-17

Löfs behandling av personuppgifter

Den 25 maj ersätter den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Den nya lagen stärker individens rätt till sina personuppgifter och gäller gemensamt i alla EU-länder.

Det är viktigt för oss på Löf att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Läs mer om hur Löf hanterar personuppgifter här

2018-02-21

Anmälningsstatistik för år 2017 finns publicerad på vår hemsida.

År 2017 tog Löf emot cirka 16 300 anmälningar. Det är en ökning med knappt 2 % jämfört med 2016.

Läs mer

Så hanteras ditt ärende

Läs mer

FAQ

underline white

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

underline white

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.

underline white