En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Anmäl en skada

Start

2020-06-11

På Löfs bolagsstämma den 10 juni 2020 valdes Catrina Ingelstam in i Löfs styrelse.

Läs pressmeddelande

2020-05-08

Löf har publicerat en kompletterande upphandling av medicinska rådgivare inom gynekologi och obstetrik. Sista dag att lämna anbud är 2020-05-28.

Läs mer om vår upphandling

2020-03-27

Ny vd för Löf

Jesper Andersson tillträder som ny vd för Löf den 1 december 2020 då nuvarande vd Marie-Louise Zetterström går i pension.

Läs mer

2020-02-19

Skadeanmälningar till Löf under 2019

Idag publicerar vi anmälningsstatistik för år 2019.

År 2019 tog Löf emot cirka 17 900 anmälningar. Det är en ökning med cirka 5,5 % jämfört med 2018. 

Läs mer om vår statistik

Så hanteras ditt ärende

Läs mer

FAQ

underline white

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

underline white

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.

underline white