En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård finns Löf.

Anmäl en skada

Start

2018-02-21

Idag publicerar vi anmälningsstatistik för år 2017.

År 2017 tog Löf emot cirka 16 300 anmälningar. Det är en ökning med knappt 2 % jämfört med 2016.

Läs mer

2017-12-06

Vi har infört nytt format på våra ärendenummer

Löf har redan nu valt att införa anpassningar med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR), som börjar gälla 25 maj 2018. Vår första anpassning innebär att alla ärendenummer byts ut till en sifferkombination som inte baseras på personnummer. Ytterligare anpassningar kommer att ske inför den 25 maj och informationen på hemsidan kommer att uppdateras löpande.

Så hanteras ditt ärende

Läs mer

FAQ

underline white

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

underline white

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.

underline white