En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Anmäl en skada

Start

2019-04-01

Utveckling av Löfs verksamhet och service

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla Löfs verksamhet och vår servicenivå. Vi håller bland annat på att utveckla ett helt nytt skadehanteringssystem.

Parallellt kommer vi att arbeta med båda våra system, och som ett första steg har vi nu valt att lyfta in ärenden som rör ”skada på tand, mun eller käke som vanligen uppstått hos en tandläkare” i vårt nya system. Allteftersom kommer vi att flytta in även andra ärenden i det nya systemet.

Det nya systemet:
– gör det enklare för dig att anmäla en skada
– har ett gränssnitt som är mer användarvänligt
– ger dig löpande information om status i anmälda ärenden
– underlättar kommunikationen mellan dig och oss.

På Mina sidor kan du enkelt göra en anmälan och följa ditt ärende från början till avslut.

Läs mer om Mina sidor här

2019-02-20

Anmälningar till Löf under 2018

Idag publicerar Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anmälningsstatistik för år 2018. 

År 2018 tog Löf emot cirka 17 000 anmälningar. Det är en ökning med knappt 4 % jämfört med 2017.

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka kommande år.

Läs mer

2019-01-31

Rapportering till Skatteverket

Från och med 1 januari 2019 berörs alla företag och organisationer av Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Detta innebär att Löf ska rapportera arbetsgivardeklaration med uppgifter om skattepliktig ersättning på individnivå varje månad till Skatteverket.

Löf rapporterar från och med februari till Skatteverket gällande ersättningar som har betalats ut från och med januari 2019.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

2019-01-28

Alla landsting har blivit regioner

Den 1 januari blev de sju sista landstingen regioner.

Landsting som namn kommer att fasas ut, men benämningen kommer formellt att finnas fram tills dess att alla lagar uppdaterats. De ändringarna bör senast träda i kraft den 1 januari 2020.

Här på Löfs hemsida har vi påbörjat arbetet med byta ut benämningar som “landstings- och regionfinansierad vård” till “regionfinansierad vård”.

Läs mer på SKL:s hemsida

2018-05-17

Löfs behandling av personuppgifter

Den 25 maj ersätter den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Den nya lagen stärker individens rätt till sina personuppgifter och gäller gemensamt i alla EU-länder.

Det är viktigt för oss på Löf att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Läs mer om hur Löf hanterar personuppgifter här

Så hanteras ditt ärende

Läs mer

FAQ

underline white

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

underline white

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.

underline white