En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård finns Löf.

arrow down

Anmäl en skada

Start

2017-06-30

Löf söker ETL-utvecklare

Som ETL-utvecklare på Löf ansvarar du för att utveckla och underhålla Löfs beslutstödsystem och stötta en datadriven kultur så att verksamheten kan fokusera på sina kärnuppgifter.

Läs mer

2017-05-05

Samlat stöd för patientsäkerhet

Socialstyrelsen har tillsammans med Löf och tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet. Det samlade stödet lanserades i den 2 maj 2017.

På webbplatsen finns bland annat information och kunskapsstöd om hur hälso- och sjukvården kan arbeta förebyggande för att skapa en säker vård, konkreta metoder och verktyg, vägledningar och åtgärdsprogram. Målet är att underlätta arbetet för dem som arbetar som chefer, ledare och medarbetare i hälso- och sjukvården och att ingen patient ska skadas i vården.

Läs mer på Socialstyrelsens sida

Så hanteras ditt ärende

Läs mer

FAQ

underline white

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

underline white

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.

underline white