HemNyhetsarkivLöf genomför kompletterande upphandling av medicinska rådgivare

Löf genomför kompletterande upphandling av medicinska rådgivare

Nu inleder Löf en kompletterande upphandling av medicinska rådgivare inom sex olika subspecialiteter.

Den kompletterande upphandling som nu påbörjats och pågår fram till och med den 17 juni inkluderar sex olika subspecialiteter: Gynekologi obstetrik, Onkologi inklusive strålskador, Thoraxkirurgi, Infektion, Pediatrik onkologi och Pediatrik neurologi.

Löfs medicinska rådgivare bistår Löf med skriftliga utlåtanden om en anmäld skada uppfyller kriterierna för ersättning, samt agerar rådgivande i skaderegleringsärenden.

Vidare information om upphandlingen återfinns via https://www.lof.se/mr