HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteChecklista för säker kirurgi 2.0

Checklista för säker kirurgi 2.0

En checklistas främsta syften är att säkerställa att de åtgärder som ska göras verkligen blir gjorda, samt om det oväntade inträffar, ha förberett teamets medlemmar och maximerat deras chanser att arbeta som ett team.

Efter 10 års användning av WHOs ursprungliga Checklista för säker kirurgi finns nu data från rutinsjukvård som visar att både mortalitet och morbiditet vid korrekt användning kan sänkas med drygt 20 %.

I syfte att ytterligare utveckla säkerheten i svensk operationssjukvård har nu Checklista för säker kirurgi 2.0 tagits fram. Den nya checklistan har utvecklats i brett samarbete inom svensk operationssjukvård.

Det material som distribueras består av checklistor, manual och undervisningsmaterial.

Checklistor

Färdigtryckta checklistor kan beställas i paket om 10 checklistor och manualer via pelle.gustafson@lof.se (ange leveransadress för paket/bud, ej postadress).

I utvecklingsarbetet med Checklista för säker kirurgi 2.0 deltar:

Svensk Kirurgisk Förening, Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi, Svensk Barnkirurgisk Förening, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svensk Förening för Kärlkirurgi, Svensk Urologisk Förening, Riksföreningen för Operationssjukvård, Svensk Ortopedisk Förening, Svensk Handkirurgisk Förening, Svensk Thoraxkirurgisk Förening, Svenskt Perioperativt Register, Svensk Plastikkirurgisk Förening, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och Löf.