HemPatientsäkerhetVåra projektChecklista för säker kirurgi 2.0Filmen Resan

Filmen Resan

Checklista för säker kirurgi 2.0

Filmen visar en olycklig utgång av ett operativt ingrepp, som kunde ha undvikits om kommunikationen mellan operationslagets medlemmar varit bättre. Checklistan för säker kirurgi 2.0 är ett hjälpmedel för att uppnå förbättrad kommunikation. Det är emellertid inte bara de som deltar i operationslag som kan lära av filmen utan också många andra. Den kan stimulera till ett lärande bland alla som arbetar inom vården.

Filmen Resan uppdaterades under 2019.

Resan 2.0 inkl. instruktionsfilmer