EN PATIENT- FÖRSÄKRING FÖR ALLA

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Förra året fick vi in ca 17 900 anmälningar och ca 40 % av anmälningarna ersätts.

Läs mer

Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan eller inte. Anmäl din skada digitalt eller fyll i en skadeanmälningsblankett.

Läs mer

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.

Läs mer
Människor som arbetar på kontor

Vad händer när du gjort en anmälan?

När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att utreda ditt ärende. Vi behöver ofta patientjournaler från den vårdenhet där patientskadan inträffade, bland annat röntgenbilder och operationsberättelse.

Läs mer
Kvinna med barnvagn

Om Mina sidor

På vår webbtjänst Mina sidor kan du göra en skadeanmälan och följa ditt ärende via webben. För att logga in behöver du en e-legitimation. Med denna kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Observera att du via Mina sidor endast kan anmäla en skada som drabbat dig själv.

Läs mer

Pressmeddelande: Idag publicerar Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) anmälningsstatistik för år 2020.  År 2020 tog Löf emot cirka 17 400 anmälningar. Det är en minskning med cirka 3 % jämfört med 2019. För första gången på över 10 år är antalet anmälningar färre än föregående år. Nedgången kan mestadels förklaras av covid-19-pandemin, och den neddragning […]

Läs mer

Pressmeddelande: Åsa Malmsten har utsetts till ny skadechef för Löf då Löfs nuvarande skadechef Henrik Ask går i pension. Åsa tillträder tjänsten den 1 mars 2021. Åsa har tidigare varit chef för specialistcenter på Löf sedan 2014. Hon har ansvarat för verksamheten som handhar de mest komplicerade utredningarna och ersättningarna rörande de patientskador som Löf […]

Läs mer

Nu gör vi en kompletterande upphandling av medicinska rådgivare, inom området gynekologi och obstetrik samt inom geriatrik. Sista dag att lämna anbud är 2021-02-15. Upphandlingen omfattar medicinsk rådgivning till Löf. Den medicinska rådgivaren ska utifrån patientskadelagen, ur medicinsk synpunkt bedöma och avge skriftliga utlåtanden om anmälda skador uppfyller kriterierna för ersättning samt vara rådgivande i […]

Läs mer