EN PATIENT- FÖRSÄKRING FÖR ALLA

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Förra året fick vi in ca 17 900 anmälningar och ca 40 % av anmälningarna ersätts.

Läs mer

Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan eller inte. Anmäl din skada digitalt eller fyll i en skadeanmälningsblankett.

Läs mer

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.

Läs mer
Människor som arbetar på kontor

Vad händer när du gjort en anmälan?

När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att utreda ditt ärende. Vi behöver ofta patientjournaler från den vårdenhet där patientskadan inträffade, bland annat röntgenbilder och operationsberättelse.

Läs mer
Kvinna med barnvagn

Om Mina sidor

På vår webbtjänst Mina sidor kan du göra en skadeanmälan och följa ditt ärende via webben. För att logga in behöver du en e-legitimation. Med denna kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Observera att du via Mina sidor endast kan anmäla en skada som drabbat dig själv.

Läs mer

På lördag den 8 maj mellan kl. 8.00 och 20.00 kommer vår webbtjänst Mina sidor samt vår digitala anmälan vara nedstängd på grund av tekniskt underhåll.

Läs mer

Pressmeddelande: Bodil Garneij har utsetts till ny vice vd för Löf då Löfs nuvarande vice vd Henrik Ask går i pension. Bodil tillträder tjänsten den 1 april 2021. Bodil är idag strategi- och affärsstödschef för Löf, en roll hon även behåller då hon även tar över rollen som vice vd. Bodil har tidigare arbetat som, […]

Läs mer

Pressmeddelande: Idag publicerar Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) anmälningsstatistik för år 2020.  År 2020 tog Löf emot cirka 17 400 anmälningar. Det är en minskning med cirka 3 % jämfört med 2019. För första gången på över 10 år är antalet anmälningar färre än föregående år. Nedgången kan mestadels förklaras av covid-19-pandemin, och den neddragning […]

Läs mer