HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteSäker Förlossningsvård

Säker Förlossningsvård

Fot - nyfödd bebis

Syftet med projekt Säker Förlossningsvård är att minska förlossningsskador på barn, i första hand CP-skador orsakade av undvikbar syrebrist i samband med förlossningen. Det vetenskapliga underlaget för projektet är en nationell studie baserad på Löfs arkiv över förlossningsrelaterad syrebrist (asfyxi) eller tidig död hos barn.

Projektets första fas pågick mellan 2007-2011 och landets samtliga förlossningskliniker deltog. Andra fasen av Säker Förlossningsvård pågick mellan 2013-2017. I denna projektomgång följdes första fasen upp samt att även riskgraviditeter och skador på mamman (främst bäckenbottenskador) inkluderades. En tredje projektomgång startades under 2022 och planerar att fortgå tills samtliga förlossningskliniker i landet har deltagit.

Projektet Säker Förlossningsvård genomförs i samverkan mellan:

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Neonatalföreningen och Löf.
Länkar

Kontakt

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på e-post:
saker.forlossning@lof.se

Säker förlossningsvård, logotyper från medverkande organisationer