HemPatientsäkerhetUtbildningFilm om patientsäkerhet och medarbetarskap

Film om patientsäkerhet och medarbetarskap

Varför enbart teknisk skicklighet inte räcker

Varför enbart teknisk skicklighet inte räcker är en serie om fem korta filmer vilka belyser medarbetarnas betydelse för patientsäkerhet. I intervjuer och berättelser framkommer vikten av engagerade och kunniga medarbetare som får verka i en fungerande arbetsmiljö för att hög patientsäkerhet ska kunna uppnås.

Till filmerna finns också reflekterande frågor och en kort vägledning för reflektion.

Filmerna har producerats av TVC Films i samarbete med Löf. Filmerna får användas fritt i icke-kommersiellt undervisningssyfte. Får ej kopieras utan skriftlig tillåtelse av licensierade parter och TVC Films.

Filmerna ligger uppladdade på vår Youtube-kanal samt är listade här nedanför.

Vändpunkten – lärdomar av covid-19 – del 1

Sanningen om oss själva – del 2

Vad vill vi och vad kan vi – del 3

Att bygga en säker organisation – del 4

Den kommande generationen – del 5

För mer information om filmerna kontakta oss gärna.