HemPatientAnmäl en skadaDödsbo

Dödsbo

Om någon drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård som lett till att patienten avlidit kan dödsboet ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdats inom regionfinansierad vård finns Löf.

Du som företräder dödsboet kan anmäla en skada till Löf. Om en skada anmäls där patienten avlidit behöver vi en särskild fullmakt, så kallad dödsbofullmakt, för den person som företräder dödsboet och som sköter kontakterna med oss. Observera att samtliga dödsbodelägare ska skriva under fullmakten. Vi behöver också ett ”Dödsfallsintyg med släktutredning” som den som företräder dödsboet kan beställa från Skatteverket.

I min roll som dödsbodelägare vill jag göra en anmälan

Vid en skadeanmälan från ett dödsbo ska följande skickas med:

  • skadeanmälningsblankett för dödsbo med den avlidnes personnummer
  • dödsbofullmakt
  • dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

När du fyllt i blanketterna skriver du ut dem och skickar dem med post till oss:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Ladda ner en skadeanmälningsblankett för dödsbo (pdf)

Ladda ner en fullmakt för dödsbo (pdf)

Läs mer om att beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket 

För dig som laddar ner blanketter

Spara ner blanketten på din dator och öppna den sedan i din pdf-läsare innan du börjar fylla i den. Skriv sedan ut blanketten, skriv under och skicka in till oss via vanlig post.

Observera att en skadeanmälan som är komplett ifylld underlättar vår handläggning. Fyll därför i alla uppgifter som efterfrågas. Det går också bra att fylla i blanketten för hand. Du behöver inte skicka in några journaler själv. När vi påbörjar utredningen begär vi in journaler och andra medicinska handlingar från de vårdgivare som är aktuella.

Problem att fylla i blanketterna?

Om du har problem med att öppna eller ladda ner blanketternan bör du se till att du har den senaste versionen av webbläsare installerad, exempelvis Google chrome. Om du har problem att fylla i blanketten på datorn bör du kontrollera att du har senaste versionen av acrobat reader installerad. Acrobat reader kan du hämta hem här.

Vi kan inte ta emot en skadeanmälan via e-post eller telefon, men om du har några frågor eller vill beställa hem en blankett är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på info@lof.se, telefon: 08-551 010 00.