HemPatientAnmäl en skadaDödsbo

Dödsbo

Om någon drabbats av en skada i samband med regionfinansierad hälso-, sjuk- eller tandvård som lett till att patienten avlidit kan dödsboet ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

För att anmäla en skada där patienten avlidit behöver vi en särskild fullmakt, en så kallad dödsbofullmakt, för den person som företräder dödsboet och som sköter kontakterna med oss. För att fullmakten ska vara giltig ska fullmakten skrivas under av samtliga dödsbodelägare. För vår utredning behöver vi även ett ”Dödsfallsintyg med släktutredning” som kan beställas från Skatteverket av den som företräder dödsboet. Vid en skadeanmälan från ett dödsbo ska följande skickas med:

  • skadeanmälningsblankett för dödsbo med den avlidnes personnummer
  • dödsbofullmakt
  • dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket

Ladda ner en skadeanmälningsblankett för dödsbo (pdf)

Ladda ner en fullmakt för dödsbo (pdf)

Läs mer om att beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket 

Observera att en skadeanmälan som är komplett ifylld underlättar vår handläggning. Fyll därför i alla uppgifter som efterfrågas. Det går också bra att fylla i blanketten för hand.

För att vi ska kunna utreda en anmälan behöver man ha sökt vård för besvären och besvären måste finnas dokumenterade hos en vårdgivare. Du behöver inte skicka in några journaler. När vi påbörjar utredningen begär vi in journaler och andra medicinska handlingar från de vårdgivare som är aktuella.

När du fyllt i blanketterna skriver du ut dem, skriv under och skicka dem med post till:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Problem att fylla i blanketterna?

Om du har problem med att öppna eller ladda ner blanketter bör du se till att du har den senaste versionen av din webbläsare installerad. Om du har problem att fylla i blanketten på datorn bör du kontrollera att du har senaste versionen av Acrobat Reader installerad. Acrobat Reader kan du hämta hem här.

Vill du veta mer?

Vi kan inte ta emot en skadeanmälan via e-post eller telefon, men om du har några frågor är du välkommen att höra av dig på telefon: 08-551 010 00 eller info@lof.se