HemOm oss

Om oss

Löf – en patientförsäkring för alla

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings­bolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Våra slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada. Vårt uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar.

Om du drabbas av en undvikbar skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, regionerna. Verksamheten omsätter årligen cirka 1,5 miljard kronor och har en balansomslutning på cirka 15 miljarder kronor.

Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar med försäkring, skadereglering och patientsäkerhet. Vår arbetsplats finns centralt på Södermalm i Stockholm.