HemOm ossHållbarhet

Hållbarhet

Löf och hållbarhet

Ett företag som tar socialt och miljömässigt ansvar och är långsiktigt ekonomiskt hållbart har konkurrensfördelar.

För Löf innebär det att vi arbetar med utgångspunkt i vårt hållbara styrkort, där vi med kunden i centrum balanserar styrning av kundfrågor med hållbarhetsperspektiven ekonomi, socialt och miljö. Vi tror detta i förlängningen skapar förutsättningar till en hållbar utveckling.

Utgångspunkten för den strategiska styrningen är en årlig omvärldsanalys för varje perspektiv i det hållbara styrkortet.

Löfs hållbara styrkort

Utifrån denna analys och tillsammans med Löfs varumärkesplattform samt Löfs strategi tas långsiktiga hållbarhetsmål fram för varje perspektiv. Aktiviteter för att uppnå beslutade hållbarhetsmål är en del av den årliga affärsplaneringen.

Vårt löfte ”En patientförsäkring för alla” är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Varumärkesplattformen styr utformning av hållbarhetsmål och arbete inom alla områden.

Hållbarhetsrapporten finns i årsredovisningen