HemOm ossWebbtillgänglighetTillgänglighetsredogörelse webbplats

Tillgänglighetsredogörelse webbplats

Du ska kunna använda Löfs webbplats på ett bra sätt oberoende av vilken funktionsvariation du har eller vilken teknik du använder. Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten på vår webbplats för att sidan ska vara enkel att använda och för att leva upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du har synpunkter kring webbplatsens tillgänglighet, uppskattar vi att du hör av dig och berättar. Det är viktig information i vårt arbete med att förbättra tillgängligheten.

Här nedan redovisar vi de brister som finns inom digital tillgänglighet för vår webbplats och digitala tjänster.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Löfs webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

 • Skicka e-post till webbtillganglighet@lof.se
  • Vi kommer att besvara ditt e-postmeddelande så snart som möjligt, och senast inom fem arbetsdagar.
 • Ring 08-551 010 00
  • Våra ordinarie telefontider är helgfria vardagar mellan kl. 9.00-15.00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss genom att:

 • Skicka e-post till webbtillganglighet@lof.se
  • Vi kommer att besvara ditt e-postmeddelande så snart som möjligt, och senast inom fem arbetsdagar.
 • Ring 08-551 010 00
  • Våra ordinarie telefontider är helgfria vardagar mellan kl. 9.00-15.00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och de flesta sidorna uppfyller lagkraven. Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga
 • ”Lof.se”: När ett hjälpmedel som skärmläsare används så finns möjligheten att navigera med piltangenterna eller med hjälp av TAB tangenten, vid navigering i de undermenyer som finns under huvudmenyn så skiljer sig placeringen av fokus då navigeringsmetoden växlas mellan piltangenterna och TAB tangenten.
 • ”Lof.se”: Det saknas en markering anpassad för hjälpmedel för sidhuvudet, det finns en markering för huvudinnehållet som är anpassad för hjälpmedel men det saknas en benämning. Det finns en länk ”Hoppa till innehåll” som har en markering som är anpassad för hjälpmedel som felaktigt signalerar navigeringsområde/meny. Huvudmenyn saknar en markering anpassad för hjälpmedel som informerar att detta är ett navigeringsområde. Det finns en knapp ”Sök” i sidhuvudet som saknar en markering anpassad för hjälpmedels som informerar om att detta är webbplatsens sökfunktion. Det finns en markering anpassad för hjälpmedel för de undermenyer som felaktigt signalerar att detta är ett område med information som har med huvudinnehållet att göra.
 • ”Lof.se”: När tangentbordsfokus hamnar på någon av länkarna i huvudmenyn eller att muspekaren förs över någon av länkarna så fälls ett område under ut utan att användaren har gjort ett aktivt val.
 • ”Lof.se”: Det finns exempel på länkar med identisk länktext som leder till olika mål.
 • ”Lof.se”: Det finns sidor som inte validerar med avseende på CSS eller HTML.
 • ”Lof.se”: Det finns en knapp ”Sök” i sidhuvudet som när den aktiveras fäller ut ett område under, det saknas information anpassad för hjälpmedel om detta. Det saknas information för hjälpmedel om vilken länk i huvudmenyn och undermenyer som är aktiv.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga
 • ”Lof.se”: Det finns länkar som inte har någon markering att de är just länkar och som inte är färg.
 • ”Lof.se”: När ett hjälpmedel som skärmläsare används så finns möjligheten att navigera med piltangenterna eller med hjälp av TAB tangenten, vid navigering i de undermenyer som finns under huvudmenyn så skiljer sig placeringen av fokus då navigeringsmetoden växlas mellan piltangenterna och TAB tangenten.
 • ”Lof.se”: Det saknas en markering anpassad för hjälpmedel för sidhuvudet, det finns en markering för huvudinnehållet som är anpassad för hjälpmedel men det saknas en benämning. Det finns en länk ”Hoppa till innehåll” som har en markering som är anpassad för hjälpmedel som felaktigt signalerar navigeringsområde/meny. Huvudmenyn saknar en markering anpassad för hjälpmedel som informerar att detta är ett navigeringsområde. Det finns en knapp ”Sök” i sidhuvudet som saknar en markering anpassad för hjälpmedels som informerar om att detta är webbplatsens sökfunktion. Det finns en markering anpassad för hjälpmedel för de undermenyer som felaktigt signalerar att detta är ett område med information som har med huvudinnehållet att göra.
 • ”Lof.se”: När tangentbordsfokus hamnar på någon av länkarna i huvudmenyn eller att muspekaren förs över någon av länkarna så fälls ett område under ut utan att användaren har gjort ett aktivt val.
 • ”Lof.se”: Det finns en knapp ”Sök” i sidhuvudet som när den aktiveras fäller ut ett område under, det saknas information anpassad för hjälpmedel om detta. Det saknas information för hjälpmedel om vilken länk i huvudmenyn och undermenyer som är aktiv.
 • ”Lof.se”: Det finns exempel på länkar med identisk länktext som leder till olika mål.

Problem vid användning med nedsatt färgseende
 • ”Lof.se”: Det finns länkar som inte har någon markering att de är just länkar och som inte är färg.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • ”Lof.se”: När tangentbordsfokus hamnar på någon av länkarna i huvudmenyn eller att muspekaren förs över någon av länkarna så fälls ett område under ut utan att användaren har gjort ett aktivt val.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Oskäligt betungande anpassning

Löf åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Årsredovisningar samt delårsrapporter från 2018 och tidigare.

Anpassning av dessa dokument (PDF) har inte gjorts eftersom det är oskäligt betungande och med hänsyn till att det är gamla handlingar som inte primärt riktar sig till våra kunder eller är av ett brett allmänintresse.

 • Blanketter under sidan ”Vårdgivare”

Anpassning av dessa dokument (PDF) har inte gjorts eftersom det är oskäligt betungande och med hänsyn till att de inte primärt riktar sig till våra kunder eller är av ett brett allmänintresse.

 • En del dokument under sidan ”Patientsäkerhet”

Anpassning av dessa dokument (PDF) har inte gjorts eftersom det är oskäligt betungande och med hänsyn till att de inte primärt riktar sig till våra kunder eller är av ett brett allmänintresse.

 

Hur vi testat webbplatsen

ETU AB har gjort en oberoende granskning av Löfs webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 11 september 2020 och är formellt godkänd av Löfs vd.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 oktober 2021.