HemPatientsäkerhetLäsvärt

Läsvärt

Läsvärt om patientsäkerhet

Rapporter

Här har vi samlat några rapporter där Löf på olika vis medverkat i framtagandet.

Länkar om patientsäkerhet

Sverige

Sveriges Kommuner och Regioner har samlat information om patientsäkerhet: www.skr.se/patientsakerhet

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Socialstyrelsen har tillsammans med Löf och tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet: https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/

Australien

Australian patient safety foundation, ideell organisation med dotterbolaget Patient Safety International (PSI): www.apsf.net.au

Clinical excellence commission (CEC) är en del av New South Wales state government Patient Safety and Clinical Quality Program: http://www.cec.health.nsw.gov.au

Australian Council on Healthcare Standards: www.achs.org.au

Danmark

Den danska patientförsäkringen: http://patienterstatningen.dk/

Finland

Den finska patientförsäkringen: www.potilasvakuutuskeskus.fi

Norge

Den norska patientförsäkringen: www.npe.no

Storbritannien

National patient safety agency: www.npsa.nhs.uk

National Patient Safety Foundation (UK voluntary accreditation programme): www.npsf.org

USA

Joint Commission Resources: www.jcrinc.com/

Institute of Medicine: www.nationalacademies.org/HMD

Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahcpr.gov

Institute for Healthcare Improvement 100,000 lives campaign at: www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign and www.ihi.org/ihi

Leapfrog Group: www.leapfroggroup.org