HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteSBAR

SBAR

SBAR

En av de vanligaste förklaringarna till tillbud och oönskade händelser i vård är att kommunikationen mellan personer, eller mellan olika verksamheter, på något vis brustit. God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen.

Med en fastställd struktur för hur kommunikation och informationsöverföring ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. En sådan struktur för kommunikation är SBAR, som står för Situation – Bakgrund – Aktuellt tillstånd – Rekommendation.

Löf har hösten 2023 tagit över ansvaret för materialet från SKR. Texter är i sak oförändrade, men har inför nyutgivning redigerats för att vara aktuella.

Material

 

För att beställa färdigtryckta SBAR i fickformat, ange hur många kort du önskar beställa samt leveransadress till er, och maila det sedan till skadeforebyggande@lof.se
Beställningen är kostnadsfri.