HemPatientsäkerhetUtbildningLedarskap för patientsäkerhet

Ledarskap för patientsäkerhet

Kurs i ledarskap för patientsäkerhet

På förfrågan ger Löf en kurs i ledarskap för patientsäkerhet. Kursen är främst inriktad mot opererande verksamheter, men även andra specialiteter kan delta. Under kursen förmedlas teoretisk och praktiska kunskap, syftande till att ledningsgruppen ska kunna påbörja ett arbete med att höja säkerheten på sin egen klinik.