HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteRutinkollen

Rutinkollen

Rutinkollen Förlossning

Rutinkollen Förlossning är ett verktyg för att egengranska följsamheten till bästa praxis.

Här finns själva verktyget samt en manual att ladda hem:

Rutinkollen MHV

Rutinkollen MHV är ett verktyg för att egengranska följsamheten till bästa praxis inom mödrahälsovård.

Här finns själva verktyget samt en manual att ladda hem:

Rutinkollen PRISS

Rutinkollen PRISS är ett verktyg för att egengranska följsamheten till bästa praxis.

Här finns själva verktyget samt en manual att ladda hem: