HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteSäker Traumavård

Säker Traumavård

Kvinna som ligger på en bår

Syftet med projektet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter.

Projektet startade hösten 2014 och projektet har genomförts i samtliga regioner i Sverige. I varje projektomgång granskas en hel traumaregion, det vill säga alla de sjukhus som ingår i ett naturligt traumanätverk kring ett regionsjukhus/universitetssjukhus. Sedan 2019 pågår uppföljning av projektet i form av digitala återgranskningar.

Projektet Säker Traumavård genomförs i samverkan mellan:

Föreningen Ledningsansvariga i Svensk Ambulanssjukvård, Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, Svensk Förening för Akutsjukvård, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård, Svensk Kirurgisk Förening, Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma, Svensk Barnkirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Svensk Neurokirurgisk Förening, Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, Riksföreningen för Operationssjukvård, Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, Fysioterapeuterna, Svenska Traumaregistret, Svenska Frakturregistret, Svenska Intensivvårdsregistret, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, Glesbygdsmedicin och Löf.
Länkar

Kontakt

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på e-post:
saker.trauma@lof.se

 

Loggor Säker Traumavård