HemPatientsäkerhetVåra projektSäker TraumavårdRapporter och artiklar

Rapporter och artiklar

Säker Traumavård

Sedan starten av Säker Traumavård 2014 har svensk traumasjukvård utvecklats kraftigt. Projektet har bidragit till denna utveckling, främst genom sin tvärprofessionella och samlande ansats. Under de sju år projektet varit i gång har ett flertal nationella rekommendationer tagits fram.

Läs mer i slutrapporten nedan:

Slutrapport – Säker Traumavård 2014-2020 (pdf)

Läs mer om projektet och de nationella rekommendationerna.