HemVårdgivareJournaler

Journaler

Det är viktigt att vi får in journaler och annat utredningsmaterial som vi behöver

Vi behöver journaler/material för att kunna utreda en anmäld skada och kunna ge patienten ett korrekt ställningstagande och eventuell ersättning. Processen är sådan att en patient anmäler sin skada till Löf och vi hämtar in ett samtycke. Efter det begär vi in journaler och medicinsk utredningsmaterial från vårdgivaren.

Vi ber om att få in materialet från sjukvården/tandvården inom tre veckor. Får vi inte materialet kan vi inte påbörja utredningen och patienterna får vänta längre på ett beslut.

Vi vill be er att sprida informationen i er region och att så långt som möjligt prioritera våra förfrågningar så att vi tillsammans kan korta ledtiderna och ge våra patienter en så bra hjälp som möjligt. Patienter som skickar in en skadeanmälan måste tas på allvar.

Ljus – en portal för digital rekvirering

Ljus är Löfs egenutvecklade portal för digital rekvirering av medicinska handlingar.

Läs mer om Ljus om du är nyfiken på att ansluta er

Läkarutlåtande

Ibland behöver vi begära in läkarutlåtande.

Läs mer om hur man fyller i läkarutlåtandet på ett korrekt sätt.

C-takt Link

Löf har tyvärr ingen möjlighet att ta emot digital information via C-takt Link så som röntgenbilder och annan medicinsk/odontologisk information.