HemPatientAnmäl en skadaEgen skada

Egen skada

Om du drabbas av en skada i samband med regionfinansierad hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Här kan du göra en skadeanmälan och sedan följa ditt ärende via Mina sidor.

Gör en digital skadeanmälan

För att göra en digital anmälan behöver du tillgång till BankID. Löf använder VISMA för säker inloggning.

För att vi ska kunna utreda en anmälan behöver man ha sökt vård för besvären och besvären måste finnas dokumenterade hos en vårdgivare. Du behöver inte skicka in några journaler. När vi påbörjar utredningen begär vi in journaler och andra medicinska handlingar från de vårdgivare som är aktuella. Det är viktigt att du lämnar namn och adressuppgifter till alla aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in de handlingar som behövs för att utreda ditt ärende.

Skadeanmälan via vanlig post

Om du saknar BankID, inte vill eller kan göra en skadeanmälan digitalt kan du skicka in en skadeanmälan via vanlig post.

Fyll i en skadeanmälan här

När du fyllt i skadeanmälan skriver du ut, skriver under och skickar till:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Vill du veta mer?

Vi kan inte ta emot en skadeanmälan via e-post eller telefon, men om du har några frågor är du välkommen att höra av dig. på telefon: 08-551 010 00 eller info@lof.se