HemPatientAnmäl en skadaEgen skada

Egen skada

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Här på vår hemsida kan du göra en skadeanmälan och sedan följa ditt ärende via vår webbtjänst Mina sidor.

För att göra en anmälan digitalt behöver du en e-legitimation (BankID). Med denna kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Löf använder VISMA för en säker inloggning.

Jag vill anmäla en skada som drabbat mig själv

Gör en skadeanmälan

För att vi ska kunna utreda din anmälan behöver du ha sökt vård för dina besvär och besvären måste finnas dokumenterade.

Du behöver inte skicka in några journaler till oss. Vid behov begär vi in journaler från dina vårdgivare. Löf har inte automatisk tillgång till dina journaler och medicinska handlingar och det är därför viktigt att du lämnar namn och adressuppgifter till alla aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in de handlingar som behövs för att utreda ditt ärende.

Skadeanmälan via vanlig post

Om du saknar BankID, inte vill eller kan göra en skadeanmälan digitalt kan du skicka in en skadeanmälan via vanlig post. Observera att du då inte kan du följa ärendet via vår webbtjänst Mina sidor och att handläggningstiden kan bli något längre.

Fyll i en skadeanmälan här på hemsidan som du sedan skriver ut och skickar via post

Skadeanmälan skickas till:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Vill du veta mer?

Vi kan inte ta emot en skadeanmälan via e-post eller telefon, men om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på info@lof.se, telefon: 08-551 010 00.