HemPatientAnmäl en skadaVårdnadshavare/förälder

Vårdnadshavare/förälder

Om ditt barn drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan ni ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

Normalt ska anmälan för omyndig göras av vårdnadshavaren. Om du som vårdnadshavare ska anmäla en skada får du göra det genom att ladda ner en skadeanmälningsblankett för omyndig i pdf-format. Observera att båda vårdnadshavarna underteckna skadeanmälan om barnet har två vårdnadshavare.

Du kan inte anmäla en skada som gäller ditt barn digitalt med ditt barns e-legitimation och inte heller med din egna e-legitimation.

I min roll som vårdnadshavare vill jag anmäla en skada

Ladda ner en skadeanmälningsblankett för omyndig (pdf)

När du fyllt i uppgifterna på blanketten skriver du ut den och skickar den med post till oss:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Observera att en skadeanmälan som är komplett ifylld underlättar vår handläggning. Fyll därför i alla uppgifter som efterfrågas.

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan. När vårdnaden om ett barn är gemensam ska vårdnadshavarna ta alla beslut rörande barnet gemensamt. Detta innebär att båda vårdnadshavarna måste skriva under handlingar, som exempelvis skadeanmälan, krav på ersättning och liknande. Om ni vill att endast en av er ska ha den övergripande kontakten med Löf i detta försäkringsärende ber vi er att skicka in en ombudsfullmakt undertecknad av den andre vårdnadshavaren.

Ladda ner en fullmakt för ombud (pdf)

För att vi ska kunna utreda en anmälan behöver ni ha sökt vård för era besvär och besvären måste finnas dokumenterade. Ni behöver inte behöver skicka in några journaler till oss. Vid behov begär vi in journaler från era vårdgivare. Löf har inte automatisk tillgång till journaler och medicinska handlingar och det är därför viktigt att ni lämnar namn och adressuppgifter till alla aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in de handlingar som behövs för att utreda ärendet.

För dig som laddar ner blanketter

Alla blanketter finns i pdf-format och går att fylla i direkt på datorn. Spara ner blanketten på din dator och öppna den sedan i din pdf-läsare innan du börjar fylla i den. Skriv sedan ut blanketten, skriv under och skicka in till oss via vanlig post.

Problem att fylla i blanketten?

Om du har problem med att öppna eller ladda ner blanketten bör du se till att du har den senaste versionen av webbläsare installerad, exempelvis Google chrome. Om du har problem att fylla i blanketten på datorn bör du kontrollera att du har senaste versionen av acrobat reader installerad. Acrobat reader kan du hämta hem här.

Vi kan inte ta emot en skadeanmälan via e-post eller telefon, men om du har några frågor eller vill beställa hem en blankett är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på info@lof.se, telefon: 08-551 010 00.