HemPatientAnmäl en skadaVårdnadshavare/förälder

Vårdnadshavare/förälder

Om ditt barn drabbas av en skada i samband med regionfinansierad hälso-, sjuk- eller tandvård kan ni ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Anmälan för omyndiga kan inte göras digitalt. Om du som vårdnadshavare/förälder ska anmäla en skada som drabbat en omyndig fyller du i en anmälan som du sedan skickar in till oss via post.

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan. När vårdnaden om ett barn är gemensam ska vårdnadshavarna ta alla beslut rörande barnet gemensamt. Detta innebär att båda vårdnadshavarna måste skriva under handlingar, som exempelvis skadeanmälan, krav på ersättning och liknande. Om ni vill att endast en av er ska ha den övergripande kontakten med Löf i detta försäkringsärende ber vi er att skicka in en ombudsfullmakt undertecknad av den andre vårdnadshavaren.

Vid en skadeanmälan från vårdnadshavare/förälder ska följande handling skickas med:

  • skadeanmälningsblankett för omyndig
  • ombudsfullmakt (om endast en av två vårdnadshavare ska ha kontakt med Löf)

Ladda ner en skadeanmälningsblankett för omyndig (pdf)

Ladda ner en fullmakt för ombud (pdf)

Observera att en skadeanmälan som är komplett ifylld underlättar vår handläggning. Fyll därför i alla uppgifter som efterfrågas. Det går också bra att fylla i blanketten för hand.

För att vi ska kunna utreda en anmälan behöver man ha sökt vård för besvären och besvären måste finnas dokumenterade hos en vårdgivare. Du behöver inte skicka in några journaler. När vi påbörjar utredningen begär vi in journaler och andra medicinska handlingar från de vårdgivare som är aktuella.

När du fyllt i blanketterna skriver du ut dem, skriv under och skicka till:

Löfs inläsningscentral
Box 334
151 24 Södertälje

Problem att fylla i blanketten?

Om du har problem med att öppna eller ladda ner blanketter bör du se till att du har den senaste versionen av din webbläsare installerad. Om du har problem att fylla i blanketten på datorn bör du kontrollera att du har senaste versionen av Acrobat Reader installerad. Acrobat reader kan du hämta hem här.

Vill du veta mer?

Vi kan inte ta emot en skadeanmälan via e-post eller telefon, men om du har några frågor är du välkommen att höra av dig på telefon: 08-551 010 00 eller info@lof.se