HemOm ossEkonomisk information

Ekonomisk information

Regelverk och tillsyn

Att vi är ett försäkringsbolag innebär att vi står under Finansinspektionens tillsyn. Precis som alla andra försäkringsbolag omfattas vi av ett gediget regelverk som syftar till att vi ska kunna uppfylla våra försäkringsåtaganden gentemot våra ägare, och därigenom våra kunder. EU har utvecklat nya regler för försäkringsbolag som också påverkar vår verksamhet.

Ekonomi och riskbedömning

För att kunna uppfylla våra åtaganden nu och i framtiden, krävs att vi har tillräckligt med kapital. Löf förvaltar för närvarande placeringstillgångar för ca 13 miljarder kronor. Det krävs vidare att vi har god kontroll på de risker som finns i ett försäkringsbolag, som finansiella risker, försäkringsrisker och operativa risker.

Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 (pdf)
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 (pdf)
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021 (pdf)
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020 (pdf)
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019 (pdf)
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2018 (pdf)
Årsredovisning 2017 (pdf)
Hållbarhetsrapport 2017 (pdf)
Årsredovisning 2016 (pdf)
Årsredovisning 2015 (pdf)
Årsredovisning 2014 (pdf)
Årsredovisning 2013 (pdf)
Årsredovisning 2012 (pdf)
Årsredovisning 2011 (pdf)
Årsredovisning 2010 (pdf)
Årsredovisning 2009 (pdf)

Delårsrapporter

Delårsrapport jan-aug 2023 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2022 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2021 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2020 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2019 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2018 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2017 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2016 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2015 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2014 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2013 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2012 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2011 (pdf)
Delårsrapport jan-aug 2010 (pdf)

Solvens- och verksamhetsrapporter

Solvens- och verksamhetsrapport 2023 (SFCR) (pdf)
Solvens- och verksamhetsrapport 2022 (SFCR) (pdf)
Solvens- och verksamhetsrapport 2021 (SFCR) (pdf)
Solvens- och verksamhetsrapport 2020 (SFCR) (pdf)
Solvens- och verksamhetsrapport 2019 (SFCR) (pdf)
Solvens- och verksamhetsrapport 2018 (SFCR) (pdf)
Solvens- och verksamhetsrapport 2017 (SFCR) (pdf)
Solvens- och verksamhetsrapport 2016 (SFCR) (pdf)

Ersättningspolicyer

Ersättningspolicy 2023-12-07
Ersättningspolicy 2023-06-09
Ersättningspolicy 2022-12-08 samt information om ersättning till särskilda befattningshavare 2022 (pdf)
Ersättningspolicy 2022-12-08 (pdf)
Ersättningspolicy 2022-06-09 (pdf)
Ersättningspolicy 2020-12-08 (pdf)
Ersättningspolicy 2020-06-09 (pdf)
Ersättningspolicy 2019-12-06 (pdf)
Ersättningspolicy 2019-06-12 (pdf)
Ersättningspolicy 2018-12-06 (pdf)
Ersättningspolicy 2018-06-12 (pdf)
Ersättningspolicy 2017-12-18 (pdf)
Ersättningspolicy 2017-06-15 (pdf)
Ersättningspolicy 2016-12-14 (pdf)
Ersättningspolicy 2015-12-08 (pdf)
Ersättningspolicy 2014-12-08 (pdf)
Ersättningspolicy 2013-03-20 (pdf)

(information om ersättningar se årsredovisningen)