HemOm ossDataskyddsombud

Dataskyddsombud

Om du vill veta mer om hur Löf hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Löfs dataskyddsombud heter Magnus Morén och här är hans kontaktuppgifter:

E-post: magnus.moren@lof.se

Telefon växel: 08-551 010 00

Här kan du läsa mer om hur Löf hanterar personuppgifter enligt GDPR.