HemOm ossFaktureringsuppgifter för leverantörer

Faktureringsuppgifter för leverantörer

Information för leverantörer om fakturor till Löf

E-fakturor

Vi vill att leverantörer sänder elektroniska fakturor till oss.
I första hand ska e-fakturor skickas i format PEPPOL BIS Billing3.0, i enlighet med lagen om e-fakturering.

  • Vår e-fakturaadress (PEPPOL): 0007:5164018557

Saknar ni än så länge möjlighet att skicka e-fakturor via PEPPOL och använder VAN-nätverket så är våra uppgifter följande:

  • Vårt organisationsnummer: 516401-8557
  • Vår e-fakturaadress (ISO6523): 00075164018557
  • Vår VAN-operatör: Basware

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Löf upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Från och med den 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura, om inget annat format är avtalat sedan tidigare. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

E-fakturaportal

Om du saknar permanent lösning för att skicka e-faktura kan du fakturera genom Löfs e-fakturaportal hos InExchange. Här kan du kostnadsfritt registrera upp till 100 e-fakturor per år:  Registrera dig och börja skicka e-fakturor till oss

Referens på fakturan

Fakturor till Löf ska vara märkta med referensnummer, som kan vara en tre-, fyra- eller sexsiffrig sifferkombination (kostnadsställe). Exempel: 123, 1234 eller 123/456. Vänd dig till din kontaktperson på Löf för information om referensnummer.

Avtal om annat fakturaformat

Om ni har ett avtal som tecknats före 1 april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura så kan ni i undantagsfall skicka fakturor i PDF-format via e-post:
f-lof@mail.hogia.readsoftonline.com

Frågor om fakturor

Skicka din fråga till faktura@lof.se