HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteSäker FörlossningsvårdRekommendationer

Rekommendationer

Säker Förlossningsvård

Rekommendationerna och råden har tagits fram av expertgrupper utsedda av de professionella yrkesorganisationerna (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Barnläkarföreningens neonatalförening). Yrkesorganisationerna är ansvariga utgivare.

En systematisk genomgång har genomförts av det omfattande material som finns insamlat från landets samtliga förlossningskliniker. Syftet är att lyfta fram goda exempel och skapa en plattform för rutiner inom dessa områden:

Vård efter förlossning för mor och barn (pdf)

Telefonrådgivning (pdf)

Fosterövervakning i samband med förlossning (pdf)

Riskbedömning vid ankomst till förlossningsenhet (pdf)

Instrumentell förlossning med sugklocka (pdf)

Omedelbart kejsarsnitt (pdf)

Akut kejsarsnitt (pdf)

Checklista inför akut kejsarsnitt (pdf)

Checklista inför vakuumextraktion (pdf)

SUPC – Oväntad postnatal kollaps (pdf)

Postpartumblödning (pdf)

Trappa och lathund (pdf)

Blödningsprotokoll (pdf)

Blödningsvagn (pdf)

CTG-kort

Här finns tryckfärdiga original för både intrapartala CTG-kort och antepartala CTG-kort att ladda ner.

ANTEpartalt-CTG-kort för tryck (pdf)

INTRApartalt-CTG-kort för tryck (pdf)

Till skillnad mot tidigare går det inte längre att beställa färdiga kort via Löf.

Mer information om de nya CTG-riktlinjerna finns på ctgutbildning.se

​Poster om neonatal HLR

Poster som visar stegen i Neonatal HLR (pdf)

​Kliniker och lärosäten kan utan kostnad rekvirera en tryckt version (format 90×64 cm) via projektadministrationen: saker.forlossning@lof.se

Var god ange mottagare och leveransadress.