HemNyhetsarkivFärre undvikbara skador inom vården

Färre undvikbara skador inom vården

Andelen undvikbara skador minskar i svensk sjukvård, det konstaterar Löf i sin årliga nationella skaderapport. Enligt försäkringsbolagets analys har minskningen skett inom ett flertal olika vårdområden, bland annat i förlossningsvård. Rapporten visar samtidigt att antalet anmälningar till Löf ökar.

– Det vi nu ser är resultatet av det breda patientsäkerhetsarbete som bedrivits inom svensk sjukvård under de senaste tio åren. Ett arbete som kommit att omfatta allt flera och större delar av landets sjuk- och tandvård, säger Pelle Gustafson, chefläkare vid Löf.

Rapporten som publicerades under dagen pekar ut ett flertal olika vårdområden där patientsäkerhetsarbetet bidragit till att minska antalet undvikbara skador. Områden som exempelvis vårdrelaterade infektioner, skador inom förlossningsvård och ledproteskirurgi. Löfs rapport bygger både på försäkringsbolagets egen skadestatistik, men också på underlag från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och nationella kvalitetsregister.

– Något förenklat kan vi genom vår rapport konstatera att inom de områden där det har bedrivits ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, där sjunker också andelen undvikbara skador. Något som i sin tur ger en säkrare vård. Resultaten kan ses både utifrån ett färre antal undvikbara skador, men också i form av lindrigare konsekvenser av den inträffade skadan, säger Pelle Gustafson.

Samtidigt som patientsäkerhetsarbetet bidrar till att minska andelen undvikbara skador, visar rapporten från Löf att antalet anmälningar fortsätter att öka. Totalt tog försäkringsbolaget emot 21 700 anmälningar under 2023, en ökning med sex procent jämfört med året dessförinnan.

– Bortsett från pandemiåret 2020 har vi kunnat se en tydlig trend under de senaste tio åren, med allt fler anmälningar som följd. Under 2023 har det framförallt varit personer i åldern mellan 20 till 39 som anmält i allt större grad än tidigare. En bidragande orsak till denna utveckling är möjligheten att anmäla digitalt och via vår hemsida, något som redan åtta av tio patienter gör i dagsläget, säger Pelle Gustafson.

För att öka medvetenheten kring hur patientförsäkringen fungerar, passar Löfs chefläkare på att lyfta fram några konkreta råd om vad man som patient bör tänka på innan man anmäler sin skada.

– Under förra året ersatte vi drygt en tredjedel av våra anmälningar. Vilket samtidigt innebär att vi behövt neka ersättning i resterande fall, eftersom dessa anmälningar inte omfattas av vår försäkring. Om du som patient är osäker på om du råkat ut för en undvikbar skada, så är mitt råd att i första hand ta kontakt med din behandlade läkare eller regionens patientnämnd. Du kan också besöka vår hemsida där vi sammanställt all information om hur försäkringen fungerar, säger Pelle Gustafson.

Totalt betalde Löf ut drygt en halv miljard kronor (570 miljoner) i ersättning till patienter och efterlevande under förra året.