HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteÖvrigtSäker BukkirurgiAkut laparotomi på den sköra äldre

Akut laparotomi på den sköra äldre

Hösten 2022 publicerades Behandlingsrekommendationer för den sköra äldre patienten vid akut laparotomi. Dessa beskriver bästa praxis vid omhändertagande av den sköra äldre patienten då akut laparotomi kan vara aktuell, men kan användas även i andra situationer då sköra äldre opereras.