Fylla i läkarutlåtande

Läkarutlåtande vid patientskada

Det är viktigt att vi får in de läkarutlåtanden som vi begär från er vid en patientskada. Detta för att vi snabbt ska kunna ge patienten ett korrekt ställningstagande vid anmäld skada.

Vissa uppgifter är dessutom viktiga när vi återrapporterar skador till er i skadeförebyggande syfte. Var därför nogranna när ni fyller i:

 • sjukhus- och klinikkod (kombikakod):
 • skadediagnos
 • orsakskod
 • åtgärd på grund av skadan.

Sjukhus och klinikkod (kombikakod):

Rutan med sjukhus- och klinikkod är skuggad på blanketten. Ange här den unika kod på den klinik/enhet som utförde den vård, åtgärd eller motsvarande som sannolikt har samband med skadan. Detta oavsett vilken enhet patienten formellt var inskriven vid. Koden består av:

 • landstingskod, 2 siffror
 • sjukhuskod, 3 siffror
 • klinikkod, 3 siffror
 • för primärvård anges i allmänhet en femsiffrig kod som tillägg till landstingskoden.

Huvuddiagnos för vård då skadan inträffade:

Här anges ICD10 koden för den huvuddiagnos som gällde vård då skadan inträffade.

Operationskod alternativt vårdåtgärdskod:

Denna uppgift anges om den har haft samband med skadan. Koderna hämtas från:

 • KKÅ97 (operationskoder)
 • KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder, tidigare KÅVO/KMÅ)
 • KRÅ (Klassifikation av radiologiska åtgärder 1991)
 • KÅP (Klassifikation av åt gärder inom primärvård 1998)

​Skadediagnos:

ICD10 koden för den uppkomna skadan. Exempelvis O00-99, T20-32, T36-50 eller T80-88 men även andra kan förekomma.

​Orsakskod:

Här anges koden för den yttre orsaken till skadan. Exempelvis Y40-84, Y88, X40-44.

Åtgärd på grund av skadan:

Åtgärdskoder enligt ovan.

Utbildning

Löf ger ett flertal olika utbildningar och kurser för olika grupper.

Blanketter

Här hittar du blanketter både till patient och vårdgivare