Våra projekt

Rekommendationer och råd

Säker Förlossningsvård

Rekommendationerna och råden har tagits fram av expertgrupper utsedda av de professionella yrkesorganisationerna (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Barnläkarföreningens neonatalförening). Yrkesorganisationerna är ansvariga utgivare.

En systematisk genomgång har genomförts av det omfattande material som finns insamlat från landets samtliga förlossningskliniker. Syftet är att lyfta fram goda exempel och skapa en plattform för rutiner inom dessa områden:

 1. Telefonrådgivning (pdf)
 2. Riskbedömning ankomst förlossningsenhet (pdf)
 3. Hotande fosterasfyxi (pdf)
 4. Instrumentell förlossning med sugklocka (pdf)
 5. Omedelbart kejsarsnitt (pdf)
 6. Akut kejsarsnitt (pdf)
 7. Fosterövervakning vid aktiv förlossning (pdf)
 8. Checklista inför akut kejsarsnitt (pdf)
 9. Checklista inför vakuumextraktion (pdf)
 10. SUPC Plötslig oväntad spädbarnskollaps (pdf)
 11. Råd till föräldrar om vården under barnets första levnadsvecka (pdf)

CTG-kort

Riktlinjer för CTG-bedömning (pdf) kan laddas ner här.

Kliniker och lärosäten kan utan kostnad rekvirera laminerade CTG-kort i fickformat via projektadministrationen saker.forlossning@lof.se

Var god ange mottagare och leveransadress.

​Poster om neonatal HLR

En poster som visar stegen i Neonatal HLR (pdf) kan laddas ner här.

​Kliniker och lärosäten kan utan kostnad rekvirera en tryckt version i format A3 via projektadministrationen saker.forlossning@lof.se

Var god ange mottagare och leveransadress.

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige