Vad gäller försäkringen inte för?

Vad gäller försäkringen inte för?

Trafikskada och arbetsskada

Om du råkat ut för en trafikskada ersätter trafikförsäkringen normalt även skador som uppkom när du vårdades för trafikskadan. Kontakta ditt trafikförsäkringsbolag i första hand. Läs mer på Trafikskadenämndens hemsida.

​Vid en arbetsskada ska du i första hand vända dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Privatvård

Privatpraktiserande läkare utan vårdavtal med regioner, privatpraktiserande tandläkare samt kommunala vårdgivare har tecknat patientförsäkring i andra försäkringsbolag. Om du är osäker på vilket försäkringsbolag du ska vända dig till, kan du få uppgifterna från din vårdgivare.

Sakskada

Förlust av personliga ägodelar ersätts inte av patientförsäkringen. Exempel på detta kan vara att dina glasögon gått sönder, din plånbok blivit stulen eller din tandprotes försvunnit.

Bemötande eller resurser

Frågor som rör till exempel bemötande eller resurser inom sjuk- och tandvården omfattas inte av patientförsäkringen. Dessa frågor kan du ta upp med regionens patient- eller förtroendenämnd. Här kan du läsa mer om andra sätt att få hjälp.

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.