HemPatientDödsbo

Dödsbo

Om en skada anmäls där patienten avlidit behöver vi en särskild fullmakt, så kallad dödsbofullmakt, för den person som företräder dödsboet och som sköter kontakterna med oss. Observera att samtliga dödsbodelägare ska skriva under fullmakten. Vi behöver också ett ”Dödsfallsintyg med släktutredning” som den som företräder dödsboet kan beställa från Skatteverket och bifoga fullmakten.

Vid en skadeanmälan från ett dödsbo ska följande skickas med:

  • skadeanmälningsblankett med den avlidnes personnummer
  • dödsbofullmakt
  • dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Anmäl en skada som dödsbodelägare