Att skriva och hantera PM/riktlinjer

Att skriva och hantera PM/riktlinjer

Löf arrangerar på begäran en halv- eller heldagsutbildning i hur man kan skapa bra förutsättningar för följsamhet till PM/riktlinjer. Innehållet är ledningssystem och hur bra PM/riktlinjer kan tas fram, underhållas och hanteras.

Välkommen att kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se med en förfrågan!

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige