Att skriva och hantera PM/riktlinjer

Att skriva och hantera PM/riktlinjer

Löf kan på begäran arrangera en halvdagsutbildning i hur man kan skapa bra förutsättningar för följsamhet till PM/riktlinjer. Denna hålls på plats på kliniken och kräver att chefer och ansvariga för styrdokument deltar. Innehållet är ledningssystem och hur bra PM/riktlinjer kan tas fram, underhållas och hanteras.

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige