HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbetePEWS

PEWS

Swe-PEWS (Svensk Pediatric Early Warning Score)

Hösten 2018 lanserades NEWS2 på svenska tillsammans med en obstetrisk version för gravida. Den svenska versionen av NEWS2 är resultatet av ett samarbete mellan 23 organisationer.

Våren 2021 lanserades Swe-PEWS, avsett att vara ett ”tidig varningssystem” för barn och ungdomar upp till 18 år. Materialet är helt nyframtaget och avsett att skapa ett motsvarande system som för vuxna och gravida och kunna användas främst inom barn- och ungdomssjukvård, men också på övriga vårdenheter där barn och ungdomar vårdas. Materialet har stora likheter med NEWS2, men är fristående från vuxenversionerna.

Här finner du material i form av en beskrivning av vad Swe-PEWS är och fungerar, samt material för nedladdning för tryckning av fickkort och planscher.

Observera att ett litet korrekturfel smög sig in i den första versionen. Därför ska bara material nedladdat efter 2020-09-28 användas.

Material

Broschyr PEWS (pdf)

Fickkort PEWS (vikbart) (pdf)

PEWS-kort för utskrift, A4-format

  1. PEWS Åtgärdstrappan (pdf)
  2. PEWS 0-3 månader (pdf)
  3. PEWS 4-11 månader (pdf)
  4. PEWS 1-2 år (pdf)
  5. PEWS 3-5 år (pdf)
  6. PEWS 6-11 år (pdf)
  7. PEWS 12-15år (pdf)
  8. PEWS 16-18 år (pdf)

Utbildning i Swe-PEWS

Här finns material för lokal utbildning i Swe-PEWS

Utbildning i Swe-PEWS (ppt)

Patientfall Swe-PEWS (ppt)

Till dig som är instruktör i Swe-PEWS (pdf)

Webbinarium 210119 för instruktörer och utbildare

Den 19 januari 2021 hölls ett 2-timmars webbinarium för instruktörer och utbildare där bakgrund, förklaringar till vissa frågor och rekommendationer för ett lyckat införande gavs.

Se webbinariet på Youtube

Webbutbildning inklusive kunskapstest Swe-PEWS

Denna utbildning (f.n. under framtagande) syftar till att medarbetare i patientnära arbete ska ha kunskap om Swe-PEWS, och kunna tillämpa Swe-PEWS i klinisk verksamhet. Här finns också ett kunskaptest som visar att du klarat av utbildningen:

www.pewsutbildning.se