HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteHSE

HSE

HSE (Hållbart SäkerhetsEngagemang)

Detta material innehåller 11 frågeställningar angående patientsäkerhet vilka är centrala i arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö. Frågeställningarna kompletterar HME-frågorna (Hållbart MedarbetarEngagemang) för en ökad systematisk uppföljning och återkoppling till verksamheterna, både från arbetsmiljö- och patientsäkerhetsperspektiv.

Frågeställningarna utgör tillsammans med HME-frågor en minsta gemensam nämnare för arbete med säker vård och skapar en gemensam bas för samtliga regioner och kommuner.

Löf har hösten 2023 tagit över ansvaret för materialet från SKR. Texter är i sak oförändrade, men har inför nyutgivning redigerats för att vara aktuella.

Material