Chefläkarutbildning

Chefläkarutbildning

I samarbete med Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbunds chefsförening bedriver Löf en utbildning i syfte att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med förbättrad patientsäkerhet.

Den första utbildningen startade i december 2013, och är nu återkommande.

Löf stödjer också Nätverket Sveriges Chefläkare, ett nätverk med mål att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen, främst i arbetet med förbättrad patientsäkerhet. Besök gärna nätverkets hemsida: sverigescheflakare.se

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige