Chefläkarutbildning

Chefläkarutbildning

I samarbete med Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbunds chefsförening bedriver Löf en utbildning i syfte att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med förbättrad patientsäkerhet.

Den första utbildningen startade i december 2013, och är nu återkommande.

Löf stödjer också Nätverket Sveriges Chefläkare, ett nätverk med mål att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen, främst i arbetet med förbättrad patientsäkerhet. Besök gärna nätverkets hemsida: sverigescheflakare.se

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige