Våra projekt

Säker Suicidprevention

Varje år tar 1 500 personer sitt liv i Sverige. Vi vet att tidigare suicidförsök och psykisk ohälsa är de enskilt viktigaste riskfaktorerna för fullbordat suicid. Det finns alltså starka skäl till att arbeta intensivt för att de som överlever ett suicidförsök inte ska upprepa försöket. Vi vet också att vården efter suicidförsök varierar stort över landet. Undersökningar visar att 300 suicid skulle kunna undvikas varje år om alla län i Sverige hade samma suicidförekomst som de län som har lägst. Vi vill genom detta projekt förbättra suicidprevention och förebygga upprepade suicidförsök samt att bidra till ett strukturerat arbetssätt över hela landet.

I januari 2017 bildades en styrgrupp och den första pilotomgången startade hösten 2017.

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Psykiatrisk Förening, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, Svensk Förening för Akutsjukvård, Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, Riksföreningen för Skolsköterskor, Sverige Psykologförbund, Suicide Zero och Löf.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: ssp@lof.se

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige