HemPatientsäkerhetSkadestatistik

Skadestatistik

Vi publicerar skadestatistik (för hela Sverige och uppdelat per region) på vår hemsida varje år i februari. Vårdgivare kan för utvecklingsarbete (kvalitet och säkerhet) få ta del av samlad skadestatistik.

Förfrågan ställs per e-post till pelle.gustafson@lof.se

Anmälningar till Löf under 2019

År 2019 tog Löf emot cirka 17 900 anmälningar. Det är en ökning med 5,5 % jämfört med 2018.

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka även kommande år.

Bedömningen är baserad på flera olika faktorer:

  • Det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och en allt högre levnadsålder.
  • Det faktum att operationer och medicinska ingrepp blir mer komplexa kan också bidra.
  • Regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar kunskapen om försäkringen, både inom sjuk- och tandvård men också i samhället i stort.
  • En annan bidragande faktor är den successivt ökande mognad inom sjuk- och tandvård vad gäller undvikbarhet, och som resulterar i att allt fler av de skador som tidigare ansågs icke undvikbara nu bedöms som möjliga att undvika.
  • Dessutom ser vi en fortsatt effekt av den patientsäkerhetslag som trädde i kraft 2011. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada.

I drygt 40 % av ärendena som beslutades 2019 beviljades patienten ersättning.

Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Under 2019 betalades drygt 610 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet.

Statistik 2019 – Hela Sverige (pdf)

​Skadestatistik per region 2019


Helena Olsson, kommunikationschef Löf
telefon: 08-551 011 75, e-post: helena.olsson@lof.se

Pelle Gustafson, chefläkare Löf
telefon: 08-551 010 94, e-post: pelle.gustafson@lof.se