HemLanguageFinska (suomeksi)

Finska (suomeksi)

Hoitovirheen sattuessa kohdallesi – tietoja potilasvakuutuksesta suomeksi

Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki Ruotsin läänin- ja aluehallinto-organisaatiot ovat tehneet potilasvakuutussopimuksen Löf-yhtiön kanssa. Joka vuosi Löf saa ilmoituksen yli 17 000 potilasvahingosta. Noin 40 % ilmoitetuista vahingoista korvataan.

Tästä esitteestä saat perustiedot potilasvakuutuksestamme. Kaikki selvitykset ja arviot tehdään ajankohtaisen lainsäädännön ja voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti.

31.12.2014 mennessä aiheutuneet vahingot:

Sinun tulee ilmoittaa vahingosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tietoosi

 • että vahinko on objektiivisesti havaittavissa
 • että vahinko voi liittyä saamaasi hoitoon ja että potilasvahinkolain mukainen korvaus on mahdollinen
 • mille vakuutuksenantajalle korvausvaatimus voidaan esittää.

Ehdoton takaraja ilmoituksen tekemiselle on kymmenen vuotta, joka lasketaan vahingon aiheutumisajankohdasta.

1.1.2015 lähtien aiheutuneet vahingot:

Sinun tulee ilmoittaa vahingosta kymmenen vuoden kuluessa vahingon aiheutumisesta.

Mitä vakuutus koskee?

Jos vahinko olisi voitu välttää

Vahingon korvaaminen edellyttää, että vahinko olisi ollut mahdollinen välttää. Kaikki sairaanhoito ja hammashoito sisältää komplikaatioiden riskin, jota ei ole mahdollista välttää. Tällaisista komplikaatioista ei anneta korvausta.

Materiaalivahingot

Jos vahinkosi on aiheutunut viallisesta laitteesta, instrumentista tai muusta sairaanhoidossa tai hammashoidossa käytetystä apuvälineestä taikka sellaisen virheellisestä käytöstä, saatat olla oikeutettu korvaukseen.

Virheellinen tai viivästynyt diagnoosi

Jos diagnoosi on viivästynyt, voit saada korvausta, jos viivästyminen on aiheuttanut tilasi heikkenemisen verrattuna siihen, että diagnoosi olisi tullut ajoissa.

Infektiot

Leikkauksiin sisältyy aina infektioiden riski. Korvaus voidaan myöntää, jos tartunta on saatu hoidon ja toimenpiteiden yhteydessä. Korvausta ei sen sijaan myönnetä, jos infektion aiheuttaja on potilaan oma bakteerikanta tai jos kyseessä on hengenvaarallisen tilan hoito.

Tapaturmat

Korvausta voi saada, jos vahinko on aiheutunut sairaanhoidossa tai hammashoidossa taikka sairaankuljetuksen aikana sattuneen tapaturman yhteydessä, tai hoitotila- tai laitteistovahinkojen perusteella. Yleensä korvausta ei myönnetä esimerkiksi sellaisista tilanteista, että potilas on kompastunut matkalla wc-tiloihin.

Virheellinen lääkitys

Jos vahinko on aiheutunut väärin määrätystä lääkkeestä, voit olla oikeutettu korvaukseen. Oikein määrätyn lääkkeen sivuvaikutuksista voi ilmoittaa lääkevakuutusyhtiöön (Läkemedelsförsäkringen).

Mitä vakuutus ei koske?

Liikennevahinko ja työtapaturma

Jos olet joutunut liikenneonnettomuuteen, liikennevakuutus korvaa yleensä onnettomuuteen liittyvän hoidon yhteydessä syntyneet vahingot. Työtapaturmissa sinun tulee kääntyä ensisijaisesti AFA Försäkring -yhtiön puoleen (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, työtapaturmavakuutus).

Yksityinen hoito

Yksityisellä puolella toimivat lääkärit ja hammaslääkärit, joilla ei ole hoitosopimusta läänien/alueiden ja kunnallisen hoidon kanssa, ovat solmineet potilasvakuutussopimuksia muiden vakuutusyhtiöiden kanssa. Jos olet epätietoinen siitä, minkä vakuutusyhtiön puoleen kääntyä, kysy neuvoa hoitopalvelujesi tarjoajalta.

Esinevahinko

Henkilökohtaisten tavaroiden menetystä ei korvata potilasvakuutuksesta. Esimerkkejä tästä ovat rikkoutuneet silmälasit, varastettu lompakko tai hammasproteesin katoaminen.

Kohtelu tai resurssit

Kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi potilaan kohteluun tai sairaan- ja hammashoidon resursseihin, eivät kuulu potilasvakuutuksen piiriin. Tällaiset asiat voidaan esittää läänin tai alueen potilasvahinkolautakunnalle.

Tyytymättömyys hoitoon

Oletko kohdannut hoidon yhteydessä jotakin, joka on tehnyt sinut surulliseksi, vihaiseksi tai pettyneeksi? Siinä tapauksessa käänny oman läänisi tai alueesi potilasvahinkolautakunnan puoleen. Potilasvahinkolautakunnat ovat riippumattomia elimiä, joiden tehtävä on helpottaa potilaiden ja hoitopalvelujen tarjoajien välisiä yhteyksiä. Lisätietoja: www.1177.se

Puutteet potilasturvallisuudessa: Jos olet havainnut potilasturvallisuutta koskevia puutteita terveydenja
sairaanhoidon tai hammashoidon yhteydessä, voit tehdä ilmoituksen IVO-viranomaiselle (Inspektionen för vård och omsorg). Valtiollinen IVO-organisaatio kuuluu Ruotsin sosiaaliministeriön alaisuuteen. Lisätietoja: www.ivo.se

Potilasvakuutus lyhyesti

Korvausta voi saada

 • vahingoista, jotka olisivat olleet mahdollisia välttää
 • vahingoista, jotka ovat aiheutuneet viallisesta lääkinnällisestä tuotteesta tai sairaanhoidon laitteistosta taikka sellaisen virheellisestä käytöstä
 • vahingoista, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä tai viivästyneestä diagnoosista
 • jos tartunta on saatu hoidon yhteydessä ja se on johtanut infektioon
 • tietyistä tapaturmaisista vahingoista
 • vahingoista, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä lääkityksestä.

Korvausta ei saa

 • jos vahingosta ilmoitetaan liian myöhään
 • vahingoista, jotka alittavat omavastuun
 • henkilökohtaisten tavaroiden menetyksestä
 • vahingoista tai komplikaatioista, joita ei olisi voitu välttää
 • jos infektion aiheuttaja on potilaan oma bakteerikanta tai jos sairaus, jonka vuoksi hoitoa on annettu, oli vakavampi kuin itse infektio
 • jos oikein määrätystä lääkkeestä on tullut sivuvaikutuksia
 • vahingoista, jotka ovat syntyneet hoidettaessa asianmukaisesti välittömästi henkeä uhkaavaa tilaa.

Vahinkoilmoituksen tekeminen

Päätät itse, ilmoitatko vahingosta meille. Voit tehdä vahinkoilmoituksen kotisivuillamme www.lof.se kirjautumalla pankkitunnuksillasi sivustolle ”Mina sidor” (Omat tiedot) ja täyttämällä sinne tietosi.

Kotisivuiltamme voit myös ladata itsellesi ilmoituslomakkeen. Lomake on saatavilla myös sairaaloista, terveyskeskuksista ja hammashoitoloista. Sen voi myös tilata paikalliselta potilasvahinkolautakunnalta tai soittamalla puhelinvaihteeseemme numero 08-551 010 00.