HemLanguageTurkiska (türkçe)

Turkiska (türkçe)

Tedaviniz sırasında yaralanırsanız – Hasta Sigortasına ilişkin Türkçe bilgi

Tedaviniz sırasında yaralanırsanız, Hasta Yaralanma Yasası [patientskadelagen] gereği tazminat alma hakkına sahip olabilirsiniz. İsveç’teki tüm il ve bölgeler, Löf ile bir hasta sigortası imzalamış bulunuyor. Löf’e her yıl 17 000’in üzerinde hastanın yaralandığına dair bildiride bulunuluyor. Bildirilen bu yaralanmaların yaklaşık % 40’ında hastaya tazminat ödeniyor.

Bu broşür hasta sigortamıza ilişkin basit bilgiler içermektedir. Tüm inceleme ve değerlendirme, söz konusu yasa ve geçerli sigorta koşulları ışığında yapılır.

31.12.2014 tarihine dek meydana gelen yaralanmalar:
Bir yaralanmayı öğrendikten sonra, üç yıl içinde bildirmeniz gerekir, eğer:
– yaralanma nesnel olarak fark ediliyorsa
– yaralanma, yapılan bir tedavi ile bağlantılı olarak meydana gelmişse ve hasta yaralanma tazminatı (patientskadeersättning) ödenmesi mümkünse ve,
– tazminatın, hangi sigorta şirketi veya kurumuna yükleneceğini biliyorsanız.

Bir de yaralanma veya hasarın meydana geldiği zaman başlamak üzere on yıl ile sınırlı, sigorta için son başvuru tarihi mevcuttur.

01.01.2015 tarihinden sonra meydana gelen yaralanmalar:
Bir yaralanmayı, meydana geldikten sonra on yıl içinde bildirmeniz gerekir.

Sigorta neleri kapsar?

Yaralanmadan kaçınmak mümkün ise

Yaralanma için tazminat ödenebilmesi için, yaralanma veya hasardan kaçınmak mümkün olmalı. Yapılan tüm hasta ve diş hekimi tedavileri, kaçınılması mümkün olmayan bazı komplikasyonlar içerir. Bu tip komplikasyonlar için tazminat ödenmez.

Maddi zarar

Yapılan yanlış nedeni ile, veya hastanelerde ve diş hekimi kliniklerinde kullanılan makina, alet, ve diğer yardımcı malzemelerin hatalı kullanımı sonucu yaralanmışsanız, tazminatı hak etmiş olabilirsiniz.

Yanlış tanı veya geç tanı konması

Eğer bir tanı geç konmuş ise ve bu gecikme nedeni ile durumunuz kötüye gitmiş ise tazminat alabilirsiniz.

Enfeksiyonlar (hastalıklar)

Ameliyat sonrasında her zaman enfeksiyon riski mevcuttur. Tazminat ancak enfeksiyon bakım ve tedavi sırasında bulaşmış ise ödenebilir. Buna karşın enfeksiyona kendi bakterileriniz (floranız) yol açmışsa veya hayati tehlike içeren bir durum için tedavi görmüşseniz tazminat ödenmez.

Kazalar

Yaralanma, hastane veya diş hekimi kliniğinde yapılan tedavi ve hastanın taşınması ile bağlantılı olarak, ya da hastane bina ve donanımındaki hasar nedeni ile meydana gelen bir kaza sonucu ise tazminat ödenebilir. Eğer tuvalete giderken yolda ayağınız takılıp düşerseniz ya da benzer bir durumla karşı karşıya kalırsanız tazminat alamazsınız.

Yanlış ilaç tedavisi

Eğer yaralanma veya hasar yanlış ilaç tedavisi uygulanması sonucu meydana gelmişse tazminat almaya hakkınız olabilir. Doğru uygulanmış ilaç tedavilerinde ortaya çıkan yan etkiler İlaç Sigortasına (Läkemedelsförsäkringen) bildirilebilir.

Sigorta hangi durumları kapsamaz?

Trafikte ve işte meydana gelen yaralanmalar

Trafik kazası nedeni ile size yapılan tedavi sırasında meydana gelen yaralanmalar için genellikle trafik sigortası tazminat öder. İş kazası durumunda öncelikle AFA Försäkring [AFA Sigorta] ve Trygghetsförsäkring vid arbetsskada’ya (TFA) [İş Kazalarında Güvenlik Sigortası] başvurmalısınız.

Özel hasta tedavisi ve bakımı

Özel çalışan ve il/bölge ve belediye hizmetleri ile sağlık sözleşmesi olmayan doktor ve diş hekimleri, hasta sigortasını diğer sigorta şirketlerinden edinmiştir. Eğer hangi sigorta şirketine başvuracağınızdan emin değilseniz, size tedavi uygulayan şahıs ya da kurumdan bu bilgileri isteyebilirsiniz.

Maddi hasar

Kaybolan özel eşyalar için hasta sigortası tarafından ödeme yapılmaz. Buna örnek olarak kırılan gözlükleriniz, cüzdanınızın çalınması veya takma dişlerinizin kaybı verilebilir.

Tedavi sırasında karşılaşılan davranışlar ve kaynaklar

Hastane ve diş kliniklerinde karşılaşılan davranış ve kaynaklarla ilgili sorunlar hasta sigortası kapsamına girmez. Bu konulara ilişkin sorularınızı il veya bölgelerin, hasta kurulu (patientnämnd) veya hasta şikayetleri kuruluna (förtroendenämnd) iletebilirsiniz.

Tedavinizden memnun kalmamışsanız

Tedaviniz sırasında sizi üzen, kızdıran ya da hayal kırıklığına uğratan her hangi bir durumla karşılaştınız mı? Bu durumda hasta kurulu (patientnämnd) veya hasta şikayetleri kuruluna (förtroendenämnd) başvurursunuz. Hasta kurulu (patientnämnd) hasta ile tedavi ve bakımı uygulayan kurum arasında iletişimi sağlar ve tarafsızdır. Daha fazla bilgi için: www.1177.se

Hasta güvenliğiyle ilgili eksikler: Hastane veya diş kliniğinde tedavi ve bakım sırasında hasta güvenliğiyle ilgili bazı sorunlar yaşadıysanız bunu Sağlık ve Sosyal Bakım Müfettişliğine (IVO) bildirebilirsiniz. IVO devlete ait bir kurum olup direktiflerini hükümetten alır (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı).
Daha fazla bilgi için: www.ivo.se

Hasta sigortasina ilişkin olarak kısa bilgi

Tazminat alabileceğiniz durumlar:

– kaçınılması mümkün yaralanmalarda
– ilaç veya hastane ortamında kullanılan donanımın hatalı olması veya yanlış kullanılması sonucunda meydana gelen yaralanmalarda
– yanlış veya geciken tanı sonucu meydana gelen yaralanma veya hasar nedeni ile
– mikrobun tedavi sırasında bulaştığı ve enfeksiyona neden olduğu durumlarda
– kaza nedeni ile meydana gelen bazı yaralanmalarda
– yanlış ilaç tedavisi nedeni ile meydana gelen yaralanma veya hasarlarda.

Tazminat alamayacağınız durumlar

– yaralanma veya hasar geç bildirilmişse
– ödenecek tazminatın zarara katılım payından daha az olduğu durumlarda
– özel eşyaların kaybında
– kaçınılması mümkün olmayan yaralanma veya komplikasyonlarda
– enfeksiyona neden olan bakterilerin kendi floranıza ait olduğu durumlarda veya tedavi gördüğünüz hastalığın, size bulaşan enfeksiyondan çok daha ciddi olduğu durumlarda
– size verilen ilacın yan etkisi doğruysa (prospektüste bildirildiği gibiyse)
– hayati tehlike içeren durumlarda doğru uygulanan tedavi sırasında meydana gelen yaralanma ve hasarlarda.

Biir yaralanma veya hasarı bildirme

Bize başvuruda bulunup bulunmayacağınıza siz karar verirsiniz. Ağ sayfamız, www.lof.se üzerinden Banka kimliği veya kodunuz ile (BankId) giriş yaparak ”Mina sidor” sayfasındaki forma kimlik bilgilerinizi yazarak hasarı veya yaralanmayı bildirebilirsiniz.

Ağ sayfamızdan bir başvuru formu indirebilirsiniz. Başvuru formu hastane, sağlık merkezleri ve diş hekimliği kliniklerinden de edinilebilir. Ayrıca formu hasta kurulu (patientnämnd) veya hasta şikayetleri kurulunuzdan (förtroendenämnd), 08‑551 010 00 numaralı telefondan santralı arayarak da isteyebilirsiniz.