HemMR

MR

Kompletterande upphandling av medicinska rådgivare

  • Sista dag att lämna anbud är passerad för denna gång.

Upphandling av medicinska rådgivare till Löf

Upphandlingen omfattar medicinsk rådgivning till Löf. Den medicinska rådgivaren (nedan kallad leverantören) ska utifrån patientskadelagen, ur medicinsk synpunkt bedöma och avge skriftliga utlåtanden om anmälda skador uppfyller kriterierna för ersättning samt vara rådgivande i skaderegleringsärenden. Beslut om anmäld skada fattas dock alltid av Löf.

Innan du lämnar anbud

Här följer några saker du som anbudsgivare bör vara uppmärksam på innan du lämnar in ett anbud:

  • För att lämna anbud krävs det att du innehar F-skattebevis och är registrerad för mervärdesskatt, eller att du har ansökt om att bli registrerad samt bifogar intyg på detta.
  • Mer information om tjänsten och krav som ställs på leverantören framgår av upphandlingsdokumentet, som finns på Löfs upphandlingssystem e-Avrop.
  • Läs igenom upphandlingsdokumentet noga.
  • Var uppmärksam på de så kallade ”ska-kraven”. Dessa måste besvaras. I vissa fall räcker det att du accepterar dem genom att kryssa ”Ja” i en ruta. I andra fall krävs både ett ”Ja” och att någon form av dokument bifogas. Att kryssa ”Ja” och inte bifoga dokument som krävs kan leda till att anbudet inte tas upp till prövning.
  • Vid oklarheter: Hör av dig till ansvarig kontaktperson, Ylva von Bahr på telefon 08-551 010 45 eller ylva.vonbahr@lof.se. Frågor som handlar om upphandlingsdokumentet kan ställas via Löfs upphandlingssystem e-Avrop.
  • Anbud måste lämnas in tid. Sista anbudsdag är 2022-01-31.

Så här lämnar du anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt genom upphandlingssystemet e-Avrop.

Löfs upphandlingssystem e-Avrop

För att ta del av Löfs upphandlingsdokument och kunna lämna anbud måste du registrera dig på e-Avrop om du inte redan gjort det. Kontot är kostnadsfritt för leverantörer.

Här kan du läsa mer om hur du registrerar ett konto:

https://www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsinlamning/registrera_konto.htm

Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kontakta e-Avrops support på 08-50 11 90 00.

Logga gärna in i god tid för att lämna anbud innan anbudstiden löper ut, så att du har tid att få svar på eventuella frågor.

 

Läs mer om Löf och vårt uppdrag