HemMR

MR

Medicinska rådgivare till Löf

Kompletterande upphandling av medicinska rådgivare

Vi söker dig som letar efter ett meningsfullt uppdrag där du får vara med och göra skillnad – på riktigt. Löfs uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas inom hälso-, sjuk- och tandvården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar.

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, regionerna. Löf har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna och våra slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada.

Läs mer om oss på www.lof.se.

Vi söker medicinska rådgivare

Nu gör vi en kompletterande upphandling av medicinska rådgivare, för den leveranskapacitet som saknas, inom följande subspecialiteter: Gynekologi obstetrik, Onkologi inklusive strålskador, Thoraxkirurgi, Infektion, Pediatrik onkologi och Pediatrik neurologi.

Vill du jobba med oss? På Löf arbetar cirka 200 medarbetare med försäkring, skadereglering och patientsäkerhet och till vår hjälp har vi ett flertal medicinska rådgivare knutna till oss.

Den medicinska rådgivaren ska utifrån patientskadelagen ur medicinsk synpunkt bedöma och avge skriftliga utlåtanden om anmälda skador uppfyller kriterierna för ersättning samt vara rådgivande i skaderegleringsärenden. Beslut om anmäld skada fattas dock alltid av Löf.

Sista dag att lämna anbud: 2024-06-17

Innan du lämnar anbud

Här följer några saker du som anbudsgivare bör vara uppmärksam på innan du lämnar in ett anbud:

  • Här följer några saker du som anbudsgivare bör vara uppmärksam på innan du lämnar in ett anbud:
  • För att lämna anbud krävs det att du innehar F-skattebevis och är registrerad för mervärdesskatt, eller att du har ansökt om att bli registrerad samt bifogar intyg på detta.
  • Mer information om tjänsten och krav som ställs på leverantören framgår av upphandlingsdokumentet, som finns på Löfs upphandlingssystem e-Avrop.
  • Läs igenom upphandlingsdokumentet noga.
  • Var uppmärksam på de så kallade ”ska-kraven”. Dessa måste besvaras. I vissa fall räcker det att du accepterar dem genom att kryssa ”Ja” i en ruta. I andra fall krävs både ett ”Ja” och att någon form av dokument bifogas. Att kryssa ”Ja” och inte bifoga dokument som krävs kan leda till att anbudet inte tas upp till prövning.
  • Vid oklarheter: Hör av dig till någon av våra ansvariga kontaktpersoner: Maria Wångdahl, Maria.Wangdahl@lof.se, 08-551 011 04 eller Tanja Rosengren, Tanja.Rosengren@lof.se, 08-551 010 91. Frågor som handlar om upphandlingsdokumentet kan ställas via Löfs upphandlingssystem e-Avrop.
  • Anbud måste lämnas in tid. Sista anbudsdag är 2024-06-17.

Så här lämnar du anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt genom upphandlingssystemet e-Avrop.

Löfs upphandlingssystem e-Avrop

För att ta del av Löfs upphandlingsdokument och kunna lämna anbud måste du registrera dig på e-Avrop om du inte redan gjort det. Kontot är kostnadsfritt för leverantörer.

Här kan du läsa mer om hur du registrerar ett konto:

https://www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsinlamning/registrera_konto.htm

Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kontakta e-Avrops support på 08-50 11 90 00.

Logga gärna in i god tid för att lämna anbud innan anbudstiden löper ut, så att du har tid att få svar på eventuella frågor.

 

Läs mer om Löf och vårt uppdrag