HemNyhetsarkivFler skadeanmälningar trots säkrare vård

Fler skadeanmälningar trots säkrare vård

Pressmeddelande:

Under 2022 tog Löf emot närmare 20 500 skadeanmälningar, en ökning med 9 procent jämfört med 2021. Samtidigt konstaterar försäkringsbolaget att svensk sjuk- och tandvård blivit säkrare, med bland annat lindrigare konsekvenser efter de mest allvarliga patientskadorna.

Det är bland annat inom de medicinska områdena ortopedi och kirurgi som Löf ser en minskning av konsekvenserna till följd av en inträffad patientskada. Effekter som bland annat kan innefatta alltifrån kortare sjukskrivningstider, till att bestående men efter en skada blivit lindrigare.

– Vi ser en positiv nedåtgående trend med allt färre undvikbara skador inom dessa områden. En minskning som bland annat kan bero på att vården blivit bättre på att själva förebygga skadorna, men också lindra dess omfattning. Vilket vi i vår tur ser som ett resultat av att svensk sjuk- och tandvård i allt större utsträckning lyckats med sitt patientsäkerhetsarbete, säger Pelle Gustafson, chefläkare vid Löf.

Samtidigt som konsekvenserna av en uppkommen patientskada minskat, så ökade det faktiska antalet skadeanmälningar till Löf under förra året. Totalt tog försäkringsbolaget emot 20 472 anmälningar under 2022, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2021 (18 800). En ökning som bland annat kan bero på covid-19-pandemin.

– Vi ser en tydlig koppling mellan de ökande skadeanmälningstalen och covid-19. Det kan i sin tur förklaras med att svensk vård under 2022 arbetat hårt med att komma i fatt den vårdkö som byggts upp under pandemiåren. Detta samtidigt som en växande befolkningsgrad också går hand i hand med en ökad vårdkonsumtion, säger Pelle Gustafson.

Löf tog samtidigt emot närmare 900 skadeanmälningar som berör skulderbesvär efter vaccinationer mot covid-19 under förra året. Vilket tillsammans med allt fler digitala skadeanmälningar också kommit att bidra till de ökande anmälningstalen.

– Under 2022 valde hela sju av tio utav våra kunder att anmäla sin skada digitalt till oss, vilket är ett nytt rekord. En ökad digital tillgänglighet med fler och enklare möjligheter för våra kunder att själva både anmäla och hantera sin anmälda skada hos oss, tror vi också spelat en roll i den ökningstakt som vi såg under förra året, säger Pelle Gustafson.

 

Samtlig statistik samt statistiken uppdelad på region finns på https://lof.se/patientsakerhet/skadestatistik

Löfs Presstjänst
Tel: 08-551 011 75
press@lof.se